Lämpimät kiitokset saamastani 2245 äänestäjän luottamuksesta! Suuri äänimäärä antaa minulle hyvän lähtökohdan espoolaisten edustajaksi valtuustossa.

Olettehan tarvittaessa yhteydessä kunnan asioihin liittyen. Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse mia.laiho@hotmail.fi. Jos soitat puhelimella (040 9315409), ja en pääse heti vastaamaan puhelimeen, niin jätäthän viestin niin otan yhteyttä.

Voit halutessasi lähettää minulle yhteystietosi (sähköpostiosoitteesi) niin voin olla myös Sinuun tarvittaessa yhteydessä valtuustokauden aikana ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Mukavaa ja aurinkoista kevättä! Ollaan yhteydessä! Mia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olen sisätautien erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu ja kolmen lapsen (kuopus päiväkodissa, keskimmäinen alakoulussa, esikoinen lukiossa) äiti. Olin eduskuntavaaliehdokkaana kevään 2015 vaaleissa, sain suuren äänimäärän, mutta se ei ihan riittänyt eduskuntaan. Olen töissä sairaalan päivystyksessä. Vaikutan Espoon kaupunginvaltuutettuna, Kaupunginhallituksessa, Espoon sosiaali-ja terveyslautakunnassa ja Uudenmaan päihdehuollon hallituksessa.

Itselleni tärkeitä asioita kunnallisessa päätöksenteossa:

Espoon sosiaali ja terveyspalvelut on turvattava SOTE -muutoksessa

Espoossa sosiaali-ja terveyspalveluissa on saatu aikaan hyviä tuloksia kuluneella vaalikaudella; mm. lääkärille pääsy on nopeutunut, hammashoitoon pääsy on sujuvampaa ja lapsiperheitä on pystytty tukemaan aiemmin varhaisen tuen avulla. Sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistuksessa (SOTE -uudistus) Espoon palvelut on turvattava. Palvelut eivät saa muutoksessa heikentyä.

Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus ja opetus

Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisina. Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä ja oma persoona. Jos ryhmäkoot ovat liian suuria, lapsen yksilöllisiä tarpeita ei voida riittävästi huomioida. Infektiot leviävät myös helpommin suuressa ryhmässä, mikä aiheuttaa sairastelua perheissä ja vanhempien poissaoloja töistä.

Päivähoidon sekä varhaiskasvatuksen toteutukseen tarvitaan monimuotoisuutta. Annetaan perheille mahdollisuus valita lapsellensa paras päivähoitomuoto. Vanhemmat tuntevat oman lapsensa parhaiten ja perheiden elämäntilanteet ova erilaisia.

Lisätään mahdollisuuksia varhaiseen vieraan kielen oppimiseen päiväkodeissa ja kouluissa.

Jokaiselle nuorelle on varmistettava jatkokoulutuspaikka. Koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Ei anneta yhdenkään nuoren pudota kelkasta.

Lapsille ja nuorille tulee tarjota harrastusmahdollisuuksia, joihin pääsee osallistumaan ilman suuria jäsenmaksuja tai välineiden hankintakuluja.

Koulujen kunnosta ja koulutuspaikkojen riittävyydestä on huolehdittava

Vanhojen koulujen korjauksiin ja uusien rakentamiseen on löydyttävä varat. Lapsilla, opettajilla ja kaikilla työntekijöillä on oikeus työskennellä terveissä tiloissa. Kenenkään ei pidä kärsiä huonosta sisäilmasta, joka sairastuttaa ihmiset.

Espooseen muuttaa uusia asukkaita raideliikenteen ja muuttoliikkeen myötä. Tämä on huomioitava myös palveluissa. Tarvitaan riittävästi päiväkoteja, kouluja, liikuntapaikkoja ja lähipalveluja.

Espoossa tarvitaan lisää aloituspaikkoja lukioihin. Espoolaisen nuoren pitäisi päästä oman kunnan lukioon jatko-opiskelemaan.

Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö

Liikunta on tärkeää kaikissa ikäluokissa. Liikuntapaikkojen rakentamisessa on huomioitava alueiden tasapuolisuus Espoossa, esim. jäähallien osalta.

Turvallinen koulutie lähtee liikennesuunnittelusta ja rakentamisesta. Huomioidaan pienet koululaiset. Riittävästi hidasteita, suojateitä ja nopeudet hallintaan.

Yleisten paikkojen, puistojen, kävelyteiden ja urheilukenttien riittävällä valaistuksella voidaan lisätä turvallisuutta ja lisätä niiden käyttömahdollisuuksia myös ilta-aikaan.

Huomioidaan kunnan sunnittelussa, että puistoalueita jää myös riittävästi virkistäytymiseen ja luonnonläheisyyteen. Arvostetaan myös vanhaa uuden rakentamisen keskellä. Esim. Träskändan kartanoalue Järvenperässä on tärkeä säilyttää jälkipolvillemme.

Inhimillinen ja arvokas ikääntyminen ja vanhuus

Ei syrjäytetä ikäihmisiä yhteiskunnasta. Jos sähköisten palvelujen käyttö ei onnistu, on oltava mahdollisuus myös muuhun palveluun tasa-vertaisella tavalla. Mahdollistetaan sukupolvien väliset yhteiset kohtaamiset erilaisen yhteisen toiminnan kautta. Tehdään yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoistyön kanssa.

Arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu laadukas vanhustenhoito ja omaishoitajien tukeminen. Kun kotona ei enää pärjää kotihoidon tuella, palveluasunnon tai hoivapaikan pitää järjestyä sujuvasti.

Terve kuntatalous on kaiken perusta

Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Nuoret pitää saada pian työnsyrjään myös kiinni. Opiskelupaikkojen ja yritysten välinen yhteistyö tuo uusia innovaatioita ja tutustuttaa työelämään. Kesätyöpaikan saaminen nuorelle on tärkeää. Lisätään yritysten ja kaupungin yhteistyötä sen mahdollistamiseksi. Pidetään veroprosentti kurissa. Työnteon on aina oltava kannattavaa. Tehdään Espoosta houkutteleva paikka yrityksille, ja sitä kautta uusille työpaikoille Espoossa. Niiden avulla saadaan Espoon työllisyysluvut kasvuun, ja talous varmemmalle pohjalle.