top of page

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa tammikuussa 2023

Kansanedustajana ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajistossa olleena ajattelen, että kokemustani ja sote-lakien asiantuntijuuttani tarvitaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Olemme nyt uuden edessä ja vieläkin käynnistämässä historiallisen suurta sote-muutosta. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään nyt koko Länsi-Uudenmaan alueen asukkaille uuden hyvinvointialueen toimesta.

On ensiarvoisen tärkeää, että muutosta rakennetaan yhdessä kuntarajoista ja puolueesta riippumatta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloitti työnsä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Rahoitus tulee valtiolta ja meidän on käytettävä varamme järkevästi niin, että ihmisten palvelut voidaan turvata koko hyvinvointialueella. Myös koronan aiheuttama hoitovelka ja mielenterveysongelmien paheneminen vaativat toimenpiteitä.

 

Koko alueella on huolehdittava hoitoonpääsyn parantamisesta. Henkilöstölle muutos oli myös iso muutos, ja heidän työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen on kiinnitettävä erityinen huomio jatkossakin.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueelle, kuntien kanssa tehtävä yhteistyöhön on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. Kunnan palveluilla on suuri merkitys terveyden edistämiseen. Liikunnallisen ja mielenterveydellisen toimintakyvyn parantaminen tapahtuu ensisijaisesti kunnan omissa julkisissa ja yksityisissä palveluissa sekä ulkoliikuntamahdollisuuksissa. Näin ennaltaehkäistään hakeutumista "raskaampiin palveluihin". Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksistä on myös huolehdittava.

Länsi-Uusimaa on kaksikielinen hyvinvointialue ja tämä tulee huomioida kaikissa sote-palveluissa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on myös erityisvastuu ruotsinkielisten palveluiden kehittämisestä valtakunnallisesti koko Suomessa.

Olemme historiallisen muutoksen edessä, joka koskettaa kaikkia Länsi-Uudenmaan alueen asukkaita. Edessämme on monia mahdollisuuksia kehittää ja luoda paremmin toimivia palveluita asukkaiden parhaaksi.

Tehdään se yhdessä!

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedotteet

Tiedote 16.10.2023

Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä talouden tasapainoittamiseksi

Aluehallitus päätti yksimielisesti käynnistää taloudellisen, rahoituksellisen ja toiminnallisen tilanteen perusteella koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on pysyvä kustannusten vähentäminen 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen. Sopeutustarpeen arvioidaan olevan henkilötyövuosien osalta enintään 80 henkilötyövuotta. Talouden tasapainottamisessa palveluja on uudistettava useilla erilaisilla tavoilla.

Yhteistoimintaneuvottelut kohdistuvat koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöön. Lakisääteistä asiakas- ja potilastyötä tekevään sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen vakinaiseen henkilöstöön, mukaan lukien näiden työntekijöiden lähiesihenkilöt, ei kohdistu lomautuksia tai henkilöstön vähennyksiä irtisanomisin.

"Kaikessa toiminnassamme huolehdimme asukkaiden lakisääteisistä palveluista ja kriisivalmiudesta, niin myös nyt yhteistoimintamenettelyn käynnistäessämme. Yhteistoimintaneuvottelut on tärkeää tehdä henkilöstöä kuullen ja ajantasaisesta viestinnästä huolehtien. Edessämme on vaativa tehtävä hyvinvointialueen talouden sopeuttamisesta kestävälle tasolle", sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee 9 600 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 23.10.2023 ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Säännöllistä viestintää ja vuoropuhelua työyhteisössä yhteistoimintaneuvottelujen aikana tehostetaan lähiesihenkilöiden, henkilöstötilaisuuksien sekä eri viestintäkanavien kautta.

Esityslistalla ei ollut muita päätettäviä asioita.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen
puheenjohtaja Mia Laiho, mia.laiho@eduskunta.fi, 050 433 6461

bottom of page