top of page

Hej!

Jag är en 53-årig riksdagsledamot från Nylands valkrets och jag är ordförande för styrelsen i västra Nylands välfärdsområde och

ordförande i barnförbundet. Jag sitter även i Esbo stadsfullmäktige. Till min utbildning är jag medicine doktor, specialiserad på inre medicin. Jag är mamma till tre barn, varav två fortfarande går i grundskolan och den älsta går i Universitet. Vi har även två hundar, Ines och Aada. Jag började i riksdagen i början av mars 2018. Jag är vice ordförande i social- och hälsovårdsutskottet. Jag är även ersättare i grundlagsutskottet samt kulturutskottet.

Som läkare har jag arbetat inom allt från grundhälsovård till krävande specialsjukvård. Jag känner utmaningarna både inom den offentliga vården samt även inom den privata vårdsektorn.

Jag har jobbat över 10 år inom akutsjukvården. Innan jag började i riksdagen var jag chefsläkare på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus samt ansvarade för social- och krisjouren. Arbetet vid jouren har lärt mig mycket om vårt samhälle; Vilka faktorer som driver in familjer i kriser, hur barn och ungdomar mår, hur äldreomsorgen fungerar, hur anhöriga mår och vilken typ av stöd de behöver, vilka brister som finns i vårt servicesystem.

Varför började jag med politik?

Jag blev intresserad av politiken när mina barn började använda samhällets offentliga tjänster regelbundet. Jag ville vara med och påverka och förbättra brister i systemet. Mina viktigaste värderingar är rättvisa och att vi ska respektera och bry oss om varandra.

På fritiden är jag främst tillsammans med min familj, och vi tillbringar mycket tid utomhus.

Vi håller kontakt!

Mia Laiho, kaislikko
Mia Laiho, Espoo

This is Mia:

 

My home and heart is in Espoo. I am a mother of three and I have two terriers. My children and my dogs bring so much joy into my life. I have a doctor’s degree in medical science and more specifically, I have specialized in internal medicine. I began with politics when our family started to use public services our society provides on a regular basis as our children were growing up. I wanted to give my contribution and impact on the functionality of these services instead of just hoping for the best. The most important values to me are justice, respecting others and caring for one another.

 

I believe there are a lot of similarities between a good doctor and a good politician. You have to be able to make decisions and deal with complex information and communicate clearly and effectively. But above all, you have to care about the people you look after and work hard to earn their respect.

Political career

I am a Member of the Finnish Parliament, and the chairperson of county board of Länsi-Uusimaa region. I am a Member of the City Council in the city of Espoo. I stood as a National Coalition Party candidate in Espoo at the 2013 municipal election. I got re-elected in 2017 when I finished in fifth place with 2240 votes. On spring 2021 I got re-elected again with 3030 votes.

Thank you all for voting – I really appreciate everyones support.

I started my parliamentary career in the beginning of March in 2018. I got re-elected in 2023 with 8042 votes. In 2019-2023 I was a vice chairperson of the Social affairs and health committee and a deputy member of Legal Affairs Committee, Education and Culture Committee and the Defense Committee.

bottom of page