top of page

Nuorten huumekuolemiin on puututtava

Updated: Jun 14

Suomi on Euroopan kärkimaita nuorten huumekuolemissa. Määrä on voimakkaasti noussut viime vuosina alle 25-vuotiaiden osalta. Muualla Euroopassa huumeisiin kuollaan keskimäärin 41-vuotiaana, kun Suomessa huomattavasti nuorempana, noin 35-vuotiaana. Lisäksi Suomessa kuolee suhteessa enemmän alle 25-vuotiaita kuin muissa Euroopan maissa.


On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus (Otkes) on julkistanut eilen raportin alle 25-vuo­tiai­den nuor­ten ta­pa­tur­mai­sisten huumekuolemien teematutkinnasta, tavoitteenaan tuottaa tietoa ja antaa suosituksia alle 25-vuotiaiden nuorten tapaturmaisten huumekuolemien ehkäisemiseksi. Erityisen vaikeaa on raportin mukaan ollut palveluiden saaminen samanaikaisesti päihde- ja mielenterveysongelmiin. Otkesin mukaan palvelujärjestelmää on kehitettävä niin, että nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut kulkevat yhdessä. Huumenuorille tarkoitetut palvelut ja palveluntarve eivät myöskään kohtaa riittävällä tavalla ja oikea-aikaisesti. Lisäksi esimerkiksi sekakäytön riskejä ei riittävästi tunneta.


Jokainen kuolema on yksinkertaisesti liikaa. Kyseessä on aina surullinen ja monien ihmisten elämään vaikuttava tragedia ja samalla myös yhteiskunnan epäonnistuminen. Huumekuolemien ehkäisyyn on panostettava. Päihde- ja mielenterveysongelmien kulkemista käsi kädessä olemme painottaneet myös puheenjohtamassani eduskunnan päihdeyhteistyöryhmän keskusteluissa.


Ennen kansanedustajan uraa johdin Helsingin kaupungin sairaalapäivystyksiä ja sosiaali- ja kriisipäivystystä. Tämä surullinen aihe on minulle monella tavalla tuttu. Päihde- ja mielenterveysongelmat näkyivät jatkuvasti päivystyksessä. Törmäsin toistuvasti siihen, ettei palvelujärjestelmässämme ole huomioitu riittävällä tavalla matalan kynnyksen palveluja ja palvelut eivät kohtaa asiakkaiden tarpeita. Palvelut on suunniteltu hyvin järjestelmälähtöisesti.


Olen tyytyväinen siihen, että saimme Orpon hallitusohjelmaan hyvät kirjaukset päihdehuollon toimivuuden kehittämiseksi. Erityisesti alaikäisten lasten ja nuorten kohdalla on paljon parannettavaa. Otkesin raportin suositukset nuorten tapaturmaisten huumekuolemien ehkäisemiseksi ovat hyviä ehdotuksia kohti yhä toimivampia palvelukokonaisuuksia. Ne pitää käydä huolella läpi.


Meillä on monia erinomaisia hallitusohjelmakirjauksia joita edistämme: mm. mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Hallitusohjelmassa painotetaan myös, että kiinnitetään erityistä huomiota ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön lasten ja nuorten toiminnassa. Lasten ja nuorten terapiatakuusta lakiesitys on tulossa eduskuntaan, mikä on merkittävä askel mielenterveyspalvelujen parantamisessa. Erillismainintana hallitusohjelmassa on myös se, että kiinnitetään erityistä huomiota nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja nuorten huumekuolemien vähentämiseen.


Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kohentaminen on varmasti kaikille päättäjille tärkeä asia yli puoluerajojen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tällä viikolla julkistanut tuoreen keskustelunavauksen lastensuojelun kehittämiseksi. Yhtenä toimenpidekohtana meillä on nostettu esiin lasten päihdeongelmien hoidon kehittäminen. Työ paremman ja turvallisemman lapsuuden ja nuoruuden puolesta on Orpon hallitukselle sydämen asia.

1 view

Comments


bottom of page