top of page

Koronaperheet

Miten tästä selvitään? Miten jaksan ja kestän olla kotona? Miten perheeni selviää? Mistä rahaa ruokaan ja laskuihin?

Vallitsevan koronatilanteen takia ihmiset kohtaavat arjessaan uusia huolia ja ongelmia. Tuhansia ihmisiä on menettänyt työpaikkansa ja yli 100 000 ihmistä on lomautettu. Koululaiset ovat siirtyneet etäopetukseen ja vastuu päivän opetuksesta on kasaantunut perheille. Harrastustoiminta on katkolla. Kavereita tavataan vain etänä. Eristäminen voi ahdistaa ja laukaista tai pahentaa perheissä mielenterveys-ja päihdeongelmia. Epävarmuus tulevasta, taloudellisesta tilanteesta, terveydestä ja yksinäisyys ovat lisääntyneet koronaeristyksen myötä. Pääsiäisen lomia vietetäänkin monessa perheessä ahdistuneissa tunnelmissa. Eristäytyminen neljän seinän sisälle, sosiaalisten kontaktien katkeaminen ja kodin kiristynyt ilmapiiri saattavat kärjistyä johtaen jopa väkivaltaan ja itsemurhiin. Erityisen hankala tilanne on perheissä, joissa on jo ennalta esiintynyt päihderiippuvuutta tai väkivaltaa.

Turvakotien asiakasmäärät ovat nyt poikkeustilan aikana kääntyneet kasvuun. Samaa ilmiötä on nähtävissä myös muualla Euroopassa, kuten esimerkiksi Ranskassa perheväkivaltatapaukset ovat lisääntyneet 30% koronakriisin myötä.

Huolestuttavaa on, että samaan aikaan lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt. Kun koulut ovat etäopetuksessa, koulun tekemien lastensuojeluilmoitukset ovat laskeneet. Lapsen hätä ei tule nähdyksi ja kuulluksi. Ulkopuolisten on vaikea huomata lapsen hätää, kun ei ole sosiaalisia kontakteja ja tilanteita, joissa huoli voisi herätä. Pienet lapset eivät osaa pyytää apua itse ja etäopiskelun aikana opettajien on vaikea huomata lasten huolta. Opettajien rooli tuen havaitsemisessa on suuressa merkityksessä. Koulun säännöllinen yhteydenpito jokaiseen lapseen korostuu nyt etäopetuksen aikana. Sitä varten jokaisessa kunnassa ja koulussa on varattava riittävät opettaja- ja oppilashuoltoresurssit. Erityisen tärkeää on, että koulun ja sosiaalipalvelujen välillä on toimiva yhteys kriisin aikana, jotta jokainen lapsi, josta herää huoli tulee kohdatuksi ja hän ja hänen perheensä saavat apua. Jos koulussa herää huoli lapsen voinnista, niin koulun kannattaa nyt herkästi olla yhteydessä kunnan sosiaalipalvelujen perhetyöhön. Nyt jos koskaan eri toimijoiden yhteystyö on tärkeää lapsen edun huomioimiseksi.

On myös tärkeää, että lapsille olisi oma yhteydenottokanava, jos elämä tuntuu kaatuvan päälle. Tein toimenpidealoitteen hallitukselle lasten ja nuorten auttavasta puhelimesta, joka olisi toiminnassa jatkuvasti, riippumatta kellonajasta tai viikonpäivästä. Pääministeri Marin eduskunnassa suhtautui asiaan positiivisesti ja lupasi selvittää asiaa. Toivottavasti valtakunnallinen lasten auttava puhelin saataisiin pian käynnistettyä.

Muutama sana kouluruuasta. Kouluruuan merkitys on ruokaa suurempi. Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä kouluruokailun suhteen. Olisin toivonut eduskunnan linjaavan kouluruoka-asiaa vahvemmin. Nyt osa kunnista ei tarjoa etäopetuksessa oleville mitään ruokaa, osa lämpimän ruuan ja osassa on erilaisia eväspussikäytäntöjä. Peräänkuulutan kuntia huolehtimaan, että jokaisella myös etäopetuksessa olevalla lapsella on mahdollisuus matalalla kynnyksellä saada ruokaa oli se sitten eväspussin muodossa tai ruokana lautasella. Eväspussi ei saa olla köyhäinapua, vaan tarjolla ihan kaikille. Silloin siihen tartutaan myös helpommin. Ja voisihan eväspussin hakeminen olla samalla edes lyhyt kohtaaminen lapsen kanssa, ja ainakin näkyvään hätään voisi tarttua. Lapsen hätä ei saa peittyä koronan alle. Lapsen hätää on olemassa edelleen, joka päivä, valitettavasti. Jos sitä ei huomata, seuraukset voivat olla vakavat.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat hankaloittaneet myös monien päihteistä eroon yrittäviä ja mielenterveysongelmista kärsiviä rajulla tavalla. Vertaistukiryhmät ovat olleet monille se pelastusrengas, jonka varassa he pärjäävät arjessa. Monet ihmisiä kannattelevat mielenterveyden tukiryhmät ja kuntoutustoiminta on keskeytyneenä. Heissä on mukana myös useita lasten ja nuorten vanhempia. Kun vanhempi tai vanhemmat ratkeavat juomaan, tietää se joissain perheissä perhehelvetin alkamista. Lapsille se on sekä henkisesti että fyysisesti raskasta.Tässä vaiheessa uskalletaan vain arvailla millainen jälkipyykki koronasta jää Suomen sosiaali- ja päihdehuollolle.

Jos tilanne pitkittyy, yhä useampi ihminen tulee tarvitsemaan tukea arkeensa ja siihen Suomen on varauduttava. Jalkautuvaa sosiaalityötä ja mielenterveystyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen. Sekä kiireellisiä että ihmisiä kannattelevia mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitaan erityisesti poikkeusoloissa. Mutta elämä jatkuu. Päivä päivältä eteenpäin. Me jaksamme. Rajoituksista huolimatta toinen toistamme tukien.

Comments


bottom of page