top of page

Orpon hallitus tarttuu voimallisesti mielenterveysongelmiin

Mielenterveyshäiriöt ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Mielenterveysongelmat aiheuttavat erityisesti nuorilla työkyvyttömyyttä, ja koulutuksesta syrjäytymistä. Ne koskettavat sairastuneen lisäksi myös koko perhettä ja lähipiiriä. Mielenterveysongelmien huonon hoidon vaikutukset näkyvät niin yhteiskunnan kasvaneina kustannuksina kuin inhimillisenä kärsimyksenä. Liian pitkään on ollut kestämätön tilanne ja valitettavasti osa mielenterveysongelmista kärsivistä on päätynyt pahimpaan mahdolliseen ratkaisuun. Se kertoo palvelujen riittämättömyydestä tai avun saaminen on liian vaikeaa. Voinkin olla tyytyväinen hallitusneuvottelujemme tuloksiin ja hallitusohjelman panostuksista mielenterveysongelmiin. Hallitusohjelmassa tartutaan vahvasti mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon.

Hallitusohjelmassa on tärkeitä kirjauksia mielenterveyden hoitoonpääsyn parantamiseksi kaikissa ikäluokissa ja erityinen satsaus lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi. Myös uusi Kela-korvausmalli, hoitotakuun kiristäminen, omatiimi/omalääkärimalli ja terveydenhuollon henkilöstöpulaan puuttuminen ovat tärkeitä keinoja parantaa palvelujen saatavuutta ja tasoa. Myös mielenterveysstrategia 2020–2030 mukaisia toimia ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa tullaan edelleen jatkamaan.

Uudella Kela-korvausmallilla vahvistetaan perusterveydenhuollon tilannetta. Perusterveydenhuollon vahvistaminen parantaa mielenterveysongelmissa hoitoonpääsyä kaikissa ikäluokissa. Uuden Kela-korvausmallin tarkempi sisältö tarkentuu valmistelun edetessä.

1.9. 2023 astuu voimaan lisäksi hoitotakuu, jolla varmistetaan, että kiireettömissä tapauksissa jokainen pääsee hoitoon 14 vuorokauden kuluessa. Hoitotakuun toimeenpanoon on ohjattu rahoitusta ja jos julkisella puolella ei ole tarjota aikaa tuon ajan sisällä niin hyvinvointialueella on velvoite järjestää hoito muulla tavoin, esim. palvelusetelin avulla. Kiireellisisissä tapauksissa hoitoon on päästävä saman tien.

Mielenterveysongelmat aiheuttavat merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä, joten niiden ehkäisyyn ja hoitoon kannattaa ilman muuta satsata. Orpon hallitusohjelmalla parannetaan vahvasti mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Terapiatakuun ohella edistetään myös matalan kynnyksen ns. walk-in palveluita ja chat-palveluja koko maassa.

Huomiota tulee kääntää varhaisen tuen tarjoamiseen ja hoitojen kehittämiseen, joista terapiat etulinjaan on hyvä esimerkki. Myös riskiryhmien tunnistaminen ja tukeminen sekä sujuva yhteistyö järjestöjen kanssa ovat tärkeitä haasteisiin vastaamisessa.

Mielenterveysongelmien hoidossa on tärkeä huomioida myös omaisten rooli ja jaksaminen sekä koko perheen tukeminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Hallitusohjelma sisältää selkeitä ja konkreettisia ratkaisuja mielenterveysongelmien parantamiseen. Hallitusohjelman toimeenpano pikaisella aikataululla on tärkeää.

Comments


bottom of page