top of page

Bensakulut ja huoltovarmuus hallintaan kotimaisella vaihtoehdolla

Autoilijoiden päätöstä käyttää ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja tulee tukea pikaisesti, sillä Suomen autokannan uudistumiseen ja sähköautojen kehittymiseen menee vielä vuosia ja turvallisuuspoliittinen tilanne on nostanut merkittävästi öljyn ja energian hintoja. Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen ilmastoystävällisen kotimaisen RE85-polttoaineen tuesta ja sen hyödyntämisestä huoltovarmuudessa.

Tarvitsemme Suomeen uusia ratkaisuja ja pikaista reagointia, sillä edessä on öljykriisi, joka vaikuttaa jokaiseen autoilijaan. Markkinoille on saatava edullisia ratkaisuja, joilla tuetaan tavallisten perheiden arkea ja ympäristöystävällistä autoilua. RE85-polttoaine ja bensakäyttöisten autojen muuttaminen RE85:lle sopivaksi on tehtävä kuluttajille edulliseksi.

Etanolia tuotetaan uusiutuvista materiaaleista ja tuotanto myös tapahtuu täällä Suomessa. RE85 etanolipohjainen polttoaine sisältää maksimissaan 85 prosenttia etanolia ja vähintään 15 prosenttia tavallista bensiiniä. Lisäksi RE85-etanolia käyttäessä päästöt putoavat 80% alkuperäisistä päästöistä. Etanolia tehdään mm. ABC-ketjujen ruokahävikistä, elintarviketeollisuuden jätteistä ja sahanpurusta.

RE85-polttoaine on vähemmän kriisiriippuvainen vaihtoehto kuin diesel ja bensiini. Huomioiden käynnissä oleva Venäjän sota ja epävarmuus tulevasta, olisi perusteltua hyödyntää ja laajentaa kotimaisen RE85-polttoaineen käyttömahdollisuuksia huoltovarmuudessa.

Nyt tarvitaan myös ratkaisuja, joilla fossiilisia päästöjä saadaan vähennettyä. Kotimaisen RE85-polttoaineen käyttöä olisi järkevää edistää verotuksellisin keinoin. Ei ole järkevää, että sen hinta kulkee käsikädessä ulkomaisen öljyn hinnan kanssa. Alentamalla kotimaisen bioetanolin verotusta voitaisiin saada polttoaineen hintaa alennettua ja kotitalouksien polttoainekuluja pienennettyä.

Muutoksia täytyy pystyä tekemään kuluttajille edullisesti nykyiseen autokantaan. Tällä tuettaisiin myös kotimaista työtä. Sähköautot ovat edelleen valitettavan kalliita, eivätkä ne ole tavallisen kansan käytettävissä. Pienillä laitteiston muutoksilla nykyistä autokantaa voitaisiin muuttaa niin, että ne käyvät RE85-polttoaineella. Muutostyötä on tuettava verohelpotuksin.

Flexfuel-järjestelmän hinta on noin 450 euroa, jonka lisäksi autoilija maksaa asennuksen ja pakollisen muutoskatsastuksen. Valtio tukee etanolimuunnoksia 200 eurolla, mutta tämä 200 euron muuntotuki kattaa vain noin puolet laitteen asennustyön hinnasta.

Hallituksen tulee tukea näitä muutostöitä, jotta kaikilla on mahdollisuus siirtyä ympäristöystävällisempään autoiluun. Myös autovero täytyy päivittää uuteen päästöprofiiliin. Ympäristöystävällisten sähköautojenkin verotusta on tuettu. Ei voi olla niin, että tehtyään ison muutostyön, joutuu maksamaan saman autoveron kuin aiemman ympäristölle haitallisempien ominaisuuksien mukaan.

Kysyinkin kirjallisessa kysymyksessä, miksi hallitus ei suosi verotuksellisesti polttoainetta, joka on käytännössä kotimaista, lisää kotimaista työllisyyttä eikä se ole riippuvaista ulkomaisesta öljystä? RE85-polttoaineen käytön helpottamiseen, verotukseen, jakeluverkkoon ja hinnoitteluun on tehtävä pikaisia parannuksia kotimaisen bioetanolipohjaisen polttoaineen käytön lisäämiseksi.

Comments


bottom of page