top of page

Lohjan sairaalasta ei saa tehdä päätöksiä hätiköiden

HUS ilmoitti muutama viikko sitten sulkevansa Lohjan sairaalan synnytysosaston vuoden 2024 kesäkuun puolivälistä syyskuun alkuun. Kesätauko synnytyksissä tuli yllätyksenä, niin henkilöstölle, virkamiehille kuin poliittisille päättäjille. HUS on lisäksi esittänyt Lohjan synnytysten lopettamista vuonna 2026 kokonaan ja leikkaustoiminnan supistamista.


Lohjan sairaala on Uudenmaan sairaaloista ainoa, joka on saanut lapsimyönteisen tunnustuspalkinnon ja sitoutunut myös imetyksen tukemiseen. Lohjan sairaala on hyvin toimiva kaksikielinen, veto- ja pitovoimainen työyhteisö, jonka kiinteistö on pidetty kunnossa, ja yhteistyö sairaalan sisällä ja muiden sairaaloiden ja perusterveydenhuollon kanssa on toimivaa. Sairaala toimii hoitajien ja lääkäreiden koulutusyksikkönä. Henkilökunta asuu pääosin paikkakunnalla tai sen lähistöllä. Vuorotyötä tekevän henkilökunnan siirtyminen esim. Jorviin tai Meilahteen olisi hyvin epävarmaa.

 

Lohjan kokonaisväestöpohja on n. 140.000 mukaan lukien Raaseporin alueen potilaat. Loppuvuodesta sairaalan potilasmäärät kasvavat entisestään HUS:n suunnittelemien Raaseporin sairaalan päivystystoimintojen supistumisen myötä.

 

Lohjalla synnytysmäärät ovat olleet noin 1200 synnytystä vuodessa. Suomen mittakaavassa synnytysmäärät vastaavat keskisuuren keskussairaalan lukuja. Vertailun vuoksi esim. Mikkelin keskussairaalassa hoidetaan noin 650 synnytystä/v, Kotkan keskussairaalassa noin 1000 synnytystä/v tai Lappeenrannassa noin 700 synnytystä/v. Uudenmaan väkirikkaalla alueella sairaalaverkossa tulee huomioida etäisyydet ja suuret asiakasmäärät.


Uudellamaalla syntyvyys on Suomen suurinta, joten Uudenmaan kaikille synnytyssairaaloille on edelleen tarvetta. Perhe-ja lapsikeskeisen yhteiskunnan ytimessä on turvallinen perheen synnytyskokemus. Neljän miljoonan säästö Lohjan synnytysten osalta on pieni verrattuna esimerkiksi moniin rakennus- tai IT-hankkeisiin. HUS:n ja hyvinvointialueen budjettiin sillä ei ole merkittävää vaikutusta.

 

Lohjan sairaalan muutoksista tulee tehdä kokonaisvaikutusten arviointi.  Siinä tulee huomioida kesäsulun kokemukset sekä arvioida lakkautuksen vaikutukset muiden sairaaloiden kykyyn hoitaa ruuhkahuiput, henkilöstöön, kielellisiin ja muihin palveluihin, kriisivalmiuteen, sekä ensihoitoon ja sairaankuljetuksiin. Selvityksessä tulee huomioida myös Raaseporin päivystyksen supistamisen vaikutukset Lohjan päivystyksen kuormitukseen. Selvityksen tulee olla käytössä ennen kuin tehdään päätöstä vuodelle 2026 suunnitelluista muutoksista. 

 

Viime hallituskaudella tehty sote-uudistuksen rakenne on aivan liian raskas ja kallis.  Hätiköityjä säästöpäätöksiä ei tule tehdä tiukassakaan taloustilanteessa, vaan päätökset on tehtävä faktatietoihin ja huolellisiin vaikutusarviointeihin perustuen.

Hyvä yleissääntö on ettei pidä rikkoa toimivaa. Maltti on valttia sairaalaverkon muutoksissakin.

 

Mia Laiho

LT, Kansanedustaja

Länsi-Uudenmaan aluehallituksen puheenjohtaja

 

Kirjoitus Kirkkonummen sanomissa 24.4.2024
4 views

Comments


bottom of page