Iisalmen Sanomat: Yliopisto-sairaaloiden alasajo on estettävä

04.06.2022

Yliopistosairaaloiden rahoitusta ei ole huomioitu sote-uudistuksen rahoituslaissa. Jos virhettä ei kiireellisesti korjata, tulee sillä olemaan merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan kliiniseen tutkimukseen, lääketieteelliseen koulutukseen ja erikoissairaanhoitoonkin. Hallituksen olisi pitänyt kuunnella asiantuntijoita ja huomioida puuttuva rahoitus jo uudistuksen alkumetreillä. Näin hallitus ei kuitenkaan toiminut vaan se jakoi rahat aivan muilla perusteilla. Toukokuun alussa hallitus antoi esityksen sote-uudistuksen rahoituslainsäädännön muuttamiseksi. Alkuperäisessä esityksessä yliopistosairaalaalueiden rahoitustilannetta olisi parannettu ns. yliopistosairaalalisällä. Tämän kohdan hallitus veti viime hetkellä pois. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta ja asiaan ei siis saatu ratkaisua. Jos rahoitusta ei tule, tarkoittaa se käytännössä tutkimus- ja opetustoiminnan alasajoa ja horjuttaa myös erityisen vaativaa erikoissairaanhoidon järjestämistä. Yliopistosairaaloilla on vastuullaan vaativia erikoissairaanhoidon tehtäviä, joita ei voi jättää tekemättä. Tasokas koulutus ja kliinisen tutkimus ovat edellytyksiä sille, että Suomi voi pysyä korkeatasoi-sena lääketieteen osaami-sen maana, jolloin uusia hoitoja löydetään ja vaikeatkin sairaudet saadaan hoidettua. Sote-lakien käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti lausumalla, että ”sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-toiminta ja niiden rahoi-tusta koskeva erillislain-säädäntö saatetaan edus-kunnan käsittelyyn siten, että se tulee voimaan ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toimeenpanoa”. Asiaa ei ole edelleenkään hoidettu.Tilanne on hälyttävä. Hallituksen on varmistettava kiireellisesti yliopistosairaaloiden riittävä rahoitus kuten eduskunta lausumallaan edellytti. Vaativaa erikoissairaanhoitoa, laadukasta opetusta, tutkimusta eikä tiedettä saa romuttaa. Laadusta on pidettävä kiinni. Tässä on kyse sekä inhimillisestä että taloudellisesta tulevaisuudesta. 

Mia Laiho, (kok.), Markku Eestilä, (kok.), Marko Kilpi, (kok.)

Iisalmen Sanomat Lauantaina 4.6.2022 sivu 11. 

13.10.2022Taloussanomat: Kokoomusedustajat: Terveydenhuollon laajentaminen laittomasti maassa oleville on turvallisuusriski
10.10.2022Styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde enig om att man inte får spara på Raseborgs och Lojo sjukhus
04.06.2022Iisalmen Sanomat: Yliopisto-sairaaloiden alasajo on estettävä
15.05.2022Taloussanomat: Kokoomusedustajat: Sote-hallinto tuli, mutta ratkaisut hoitoon pääsyn parantamiseksi jäivät tekemättä
29.04.2022Taloussanomat: Kokoomuksen Laiho: YTHS:n jonot saatava kuriin
28.04.2022IS: Kokoomus­edustajat hiostavat hallitusta rammasta muutos­esityksestä: Raja­pykälä annettava viipymättä
28.04.2022MTV: Valmiuslain täydentäminen ei voi odottaa kokonaisuudistusta ? Kokoomus: Esitys on rampa
27.04.2022MTV: Oppositio lyttää valmiuslain uudistuksen täysin vajavaisena ? näin oikeusministeri Henriksson vastaa kritiikkiin MTV Uutisille
27.04.2022Verkkouutiset: Kansanedustaja Mia Laiho pyrkii kokoomuksen varapuheenjohtajaksi
23.04.2022HBL: Oppositionspolitiker om vårdkonflikten: Staten borde vara aktivare för att höja lönerna

Siirry arkistoon »