Suurimmat oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset kritisoivat hallituspuolueiden toimintaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Oppositiopuolueiden edustajat kertovat esittäneensä valiokunnassa, ettei kokouksia pidettäisi päällekkäin toisten valiokuntien kanssa. He kuitenkin hävisivät äänestyksen valiokunnassa.

Kokoomusedustajien mukaan valiokunta äänesti peräti kolme kertaa sote-käsittelyn aikatauluista ja menettelytavoista. Valiokunta joutui äänestämään jopa siitä, jatkaako valiokunta normaalin työjärjestyksen mukaisesti vai järjestetäänkö kokouksia myös muiden valiokuntien kanssa päällekkäin, kokoomuslaiset ihmettelevät.

”Oppositio jyrättiin kylmästi ja ylimielisesti. Hallitus runnoo sote-uudistusta kuulematta asiantuntijoita, vaikka esityksessä on useita ongelmakohtia, jotka vaatisivat korjauksia”, valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) sanoo tiedotteessa.

Kokoomuslaiset järkyttyivät

Laihon lisäksi kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Terhi Koulumies ovat järkyttyneitä sote-uudistuksen käsittelystä valiokunnassa. Pöyristyttävintä on Kauman mielestä se, että hallituspuolueet haluavat runnoa soten kiireellä läpi kuulematta asiantuntijoita.

”Jopa niin, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet eivät voi osallistua muiden valiokuntiensa kokouksiin. Tämä on ennenkuulumatonta, koska esimerkiksi talousvaliokunnalla on useita tärkeitä lakiesityksiä käsittelyssä”, Kauma sanoo.

”On järkyttävää, että hallitus vie läpi historiallista uudistusta kiireellä välittämättä ollenkaan esiin tulleista ongelmista. Kuvitteleeko hallitus, että uudistus on hyvä ja ongelmaton, kun se pääsi perustuslakivaliokunnan seulan läpi? Todellisuudessa esitykseen sisältyy vielä useita ratkaistavia asioita. Jos nämä jätetään korjaamatta, vaikutukset ovat valtavia”, Koulumies varoittaa.

Kokoomusedustajat esittivät, että eduskunnan hallintovaliokunnalta ja lakivaliokunnalta pyydettäisiin lisälausunnot perustuslakivaliokunnan esiin nostamien ongelmien selvittämiseksi. Lisäksi kokoomuslaiset esittivät asiantuntijakuulemisten jatkamista keskeisten ongelmakohtien ja korjaustarpeiden tarkentamiseksi, jotta muun muassa rahoitus sekä Sydänsairaalan jatko varmistettaisiin.

Perustuslakivaliokunta totesi toissa viikolla, että sote-lakiehdotusten perusratkaisut eivät ole ongelmallisia perustuslain kannalta. Lakiehdotuksiin on kuitenkin välttämätöntä tehdä joitakin korjauksia, jotka liittyvät Helsingin kaupunkiin kohdistuvaan valtion ohjaukseen, vanhojen ulkoistamissopimusten mitättömyyteen, kunnilta siirtyvän omaisuuden korvausjärjestelyihin ja eräisiin tiedonsaantioikeuksiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sote-käsittely kuumensi tunteita myös viime hallituskaudella, kun sen käsittely venyi valiokunnassa.

Perussuomalaiset: ”Ennenkuulumatonta ja törkeää”

Myös perussuomalaiset moittii hallituspuolueita siitä, että ne yrittävät estää normaalin eduskuntatyön valiokunnassa ja viedä soten väkisin läpi. Puolueen mukaan tavallisesti kansanedustajien valiokuntapäällekkäisyydet huomioidaan. Perussuomalaisten edustajat pitävät hallituspuolueiden toimintaa valiokunnassa epäasiallisena.

Heidän mukaansa sote-uudistuksen käsittely on saanut erikoisia piirteitä muissakin valiokunnissa. Talousvaliokuntaan kuuluva Reijonen väittää, että sielläkin ”hallitus viittasi kintaalla normaalille valiokuntatyölle”.

”Vaadimme, että talousvaliokunta odottaisi perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistumista ennen kuin lausuisi itse asiasta. Tämä ei hallituspuolueille käynyt, vaan lausunto juntattiin läpi väkisin ja perustuslailliset reunaehdot jäivät huomioimatta. Törkeintä kuitenkin oli se, että hallituspuolueet heittivät virkamiesten valmisteleman lausuntoluonnoksen roskakoriin ja hyväksyttivät enemmistöllään valiokunnan lausuntona kaunistellun version, jossa asiantuntijakuulemisissa esitetty kritiikki sivuutettiin täysin”, Reijonen syyttää.

Sote-aikataulu hyvin tiukka

Hallituksella on huoli siitä, venyykö sote-uudistus. Aiemmin keväällä julkisuudessa kerrottiin, että sote-valiokunnan pitäisi saada mietintönsä valmiiksi toukokuussa. Näin eduskunnan täysistunnolla olisi mahdollisuus hyväksyä lait lopullisesti ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Tavoitteena on, että soteen ja uuteen maakuntahallintoon siirryttäisi vuoden 2023 alussa. Aikataulu lykkääntynee vuodella, jos uudistus saadaan täysistuntoon vasta syyskaudella 2021.

päivitetty