Vasabladet: En del av spelet inför valet i juni

02.06.2021

Oppositionspartierna kritiserar den planerade reformen i en gemensam interpellation som behandlades i går. juha Pylväs, ordförande för Centerns riksdagsgrupp, säger att interpellationen är en del av oppositionens spel inför kommunalvalet.Oppositionens interpellation om vårdreformen behandlades under tisdagens plenum.

Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Rörelse Nu och Sannfinländarna står tillsammans bakom interpellationen.Familje­ och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) försvarar reform­förslaget och påminde att det här är det första förslaget som har tolkats som grundlagsenligt.– Syftet är att minska ojämlikhe­ten i välbefinnande och hälsa, för­bättra tillgången till tjänsterna och bättre kontrollera kostnaderna, sa­de Kiuru.

Hon framhöll också att reformen inte innebär att det är omöjligt att köpa tjänster av privata aktörer.Grundlagsutskottet godkände en­hälligt lagförslaget den 21 maj. Då menade utskottets ordförande Ant­ti Rinne (SDP) att vissa korrigering­ar krävs, men inga så omfattande att de skulle fälla processen eller rucka på den nuvarande tidsplanen.

Oppostions partnerna menar bland annat att den föreslagna soci­al­ och hälsovårdsreformen inte le­der till att medborgarna snabbare får den vård de behöver och heller inte minskar utgifterna.Mia Laiho (Saml) säger att det största problemet med reformför­slaget är finansieringsmodellen. En­ligt henne kommer den innebära att stora städer måste finansiera till ex­empel nya skolor, vägar och daghem med hälften mindre budget.

– Tjänsternas kvalitet och tillgäng­lighet försämras och ekonomin kri­sar om regeringens modell pressas igenom riksdagen i juni, sade Sam­lingspartiets Anna­Kaisa Ikonen.Ikonen föreslog också misstroen­de mot regeringen.

Aki Lindén (SDP) säger att opposi­tionens interpellation är den svagas­te han någonsin sett.– Jag hittade 45 felaktiga argument eller felaktiga tolkningar. Alltså fak­tiskt 45 !– Den här reformen respekterar språkliga rättigheter och görs för den konkreta vården, inte för de ad­ministrativa strukturerna. Byråkra­tin minskar och finansieringen ökar, säger Lindén.Veronica Rehn­Kivi (SFP) säger att hon förstår att oppositionen måste vara emot förslaget av principskäl.

– De slutgiltiga summorna är fortfa­rande okända för alla och beräkning­arna förändras fortsättningsvis. Men den nuvarande finansieringsmodel­len är avsevärt bättre än den som till exempel Samlingspartiet understöd­de förra valperioden.Juha Pylväs framförde en tanke om att interpellationen endast är ett spel inför kommunalvalet.Regeringens målsättning är att riksdagen kan godkänna reformen innan sommaruppehållet. Sp

VASABLADET - onsdag 2 juni 2021 - s14

07.06.2021Verkkouutiset: Luvattiin hyvät palvelut, mutta tulossa lisähallintoa ja kiristyvä verotus
06.06.2021Verkkouutiset: Miksi hallitus ei anna vanhusasioiden valtuutetulle valtaa?
05.06.2021Kauppalehti: Kokoomuksen Mia Laiho syyttää hallitusta kovin sanoin lain porsaanreiästä ? Lastemme parissa saattaa työskennellä satoja henkilöitä, joiden taustoja emme tiedä
05.06.2021Verkkouutiset: Kansanedustaja hölmistyi uudesta verosta: Mikä se tällainen olisi?
02.06.2021Vasabladet: En del av spelet inför valet i juni
02.06.2021Suomenmaa: Eihän tämä parhaalla tavalla kannusta säästöjen tekemiseen ? Sote vaatii vielä korjausliikkeitä, mutta perusratkaisu on viisas, Lohi sanoo Ylellä
01.06.2021Verkkouutiset: Kansanedustajat järkyttyivät: Ongelmat sivuutettiin
01.06.2021Verkkouutiset: Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta. Mia Laiho: Sote-uudistus johtaa koulutusleikkauksiin
01.06.2021Uusi Suomi: Kova syytös ?eduskuntatyön estämisestä? ? Kokoomus ja perussuomalaiset: Ennenkuulumatonta ja törkeää
01.06.2021Verkkouutiset: Oppositiosta syytös: Te laitatte 3-4 miljardia hallintohimmeliin

Siirry arkistoon »