Uusi Suomi: Kokoomuksesta tiukka lista kysymyksiä ministerille. Mihin jäi ennakkotestivaatimus?

13.04.2021

Hallituksen exit-strategiassa jää täysin epäselväksi, missä aikataulussa ja miten matkailuliikennettä tullaan avaamaan, kokoomuksen kansanedustajat arvostelevat.

Hallituksen äskettäin julkaisema alustava exit-strategia oli pettymys rajojen terveysturvallisuuden ja matkustamisen osalta, oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän ja joukko kokoomuksen muita kansanedustajia on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan tarkempia tietoja matkailun avaamisen etenemisestä.

Lausuntokierrokselle lähteneen exit-suunnitelman mukaan sisärajoilla maahantulorajoitukset korvataan asteittain rajoilla toteutettavilla terveysturvallisuustoimilla, mutta Laihon mukaan ”siinä ei kerrota, mitä nämä terveysturvallisuustoimet käytännössä pitävät sisällään ja missä vaiheessa matkustusrajoituksia aletaan purkamaan ja millä edellytyksillä”.

”Tarvitsemme terveysturvalliset ja toimivat prosessit, joiden avulla matkailu voidaan turvallisesti vähitellen avata osana Suomen exit-suunnitelmaa. Tällä hetkellä sisärajatarkastusten ollessa käytössä matkustajamäärät ovat vähäiset, lentokentillä ja satamissa vain n 5-10 % normaalista matkustajamääristä. Tällainen tilanne ei voi kuitenkaan enää pitkään jatkua, vaan Suomella pitää olla keinot ja työkalut käytössä avata vähitellen rajaliikennettä terveysturvallisesti”, Laiho kirjoittaa.

Kokoomuslaiset kysyvät etenkin paljon puhutun ennakkotestivaatimukseen perään. Eduskunta edellytti maaliskuussa antamassaan lausumassa, että ”hallitus ryhtyy välittömiin toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huomioi jatkossa kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä”. Lausumassa viitattiin nimenomaan ennakkotestitodistuksiin perustuvaan malliin, jonka ”käyttöönoton jälkeen [rajojen] pakolliset terveystarkastukset voitaisiin selkeästi kohdentaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta covid-19-testituloksesta, annetusta rokotuksesta tai covid-19-taudin sairastamisesta”.

”Mihin tämän ennakkotodistuksiin liittyvän mallin kehittäminen on jäänyt? Maallikkokin ymmärtää, että kun matkustajamäärät kasvavat, on mahdotonta testata kaikkia maahantulijoita. Ei ole myöskään järkevää kustantaa ulkomaalaisille näin laajalti testejä, jotka voisi tehdä jo lähtömaassa ja samalla ehkäistä maahan tulevaa virusta. Ennakkotodistusmalli on useimmissa muissa Euroopan maissa käytössä”, Laiho kirjoittaa.

Kokoomuslaisten mukaan Suomi ei voi jäädä vain odottamaan EU-tason ratkaisuja, vaan ”on luotava omat terveysturvalliset rajakäytännöt muiden maiden tapaan”. Kokoomuslaiset katsovat, että ennakkotestivaatimus on käytännössä välttämättömyys rajaliikenteen lisääntyessä.

”Suomella pitää olla itsellä rajoille ennakkotodistukseen perustuva malli täydennettynä tarvittavine lisätestauksineen ja karanteenikäytänteineen. On hyvä, jos suomalaiset saisivat jatkossa omakannasta rokotustodistuksen, mutta se ei ratkaise kuitenkaan rajojen terveysturvallisuusongelmaa. Ennakollista todistusta tarvitaan myös ulkomaalaisilta”, Laiho jatkaa.

”Matkustajaliikenteen avautuessa matkustajamäärät moninkertaistuvat ja silloin sujuvien ja terveysturvallisten prosessien on oltava kunnossa. Ja vaikka koronaepidemia rauhoittuisi lähikuukausina, niin uusien virusmuunnoksien ja uusien yleisvaarallisten tartuntatautien uhkaan on varauduttava. Toimintamallit on oltava kunnossa, ettei maahan pääse rajavuodon takia jatkossa uudelleen valumaan virusta, joka pääsee leviämään sitten maan sisällä ja johtaa Suomen kansalaisten voimakkaisiin rajoitustoimiin.”

Testitodistusvaatimus ei etenemässä lakiteitse

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti taannoin, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee mallin ennakkotestitodistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuman mukaisesti. Ministeriö kuitenkin ilmoitti maaliskuussa, että se ei valmistele asiasta lakia, vaan sen sijaan antaa raja- ja alueviranomaisille uudet ohjeistukset.

STM antoikin maaliskuun lopussa aluehallintovirastoille uuden ohjeen tartuntatautilain mukaisista pakollisista terveystarkastuksista koronatesteineen. Ohjeen mukaan AVI voi rajata pakollisten terveystarkastuksen ulkopuolelle esimerkiksi henkilöt, joilla on esittää maahan tullessa luotettava todistus tietyn ajan sisällä otetusta negatiivisesta testituloksesta.

”Tavoitteena on, että kaikilla Suomeen saapuvilla henkilöillä on mukanaan todistus ennen maahantuloa otetusta negatiivisesta covid-19-testistä tai sairastetusta taudista. Mikäli henkilöllä ei ole esittää tällaista todistusta maahan saapuessa ja hän kuuluu AVI:n päätöksen kohderyhmiin, hänet tulee ohjata testiin välittömästi saapumisen jälkeen osana pakollista terveystarkastusta”, STM:n ohjauskirjeessä todetaan.

STM:stä on vahvistettu myös huhtikuun puolella, että se ei ainakaan tällä hetkellä valmistele lakia, joka mahdollistaisi negatiivisen koronatestituloksen vaatimisen.

Käytännössä testitodistusta silti vaaditaan useilla reiteillä, sillä varustamot ja lentoyhtiöistä ainakin Finnair edellyttävät negatiivista testitodistusta matkustajiltaan THL:n suosituksen mukaisesti.

Kokoomuslaisilta lista kysymyksiä ministerille

Mia Laiho ja muut kokoomuslaiset esittävät kirjallisessa kysymyksessään asianomaiselle ministerille useita kysymyksiä siitä, millaisin toimin matkailua käytännössä pyritään avaamaan. Kysymyspatteri on seuraava:

– Milloin eduskunnan tartuntatautilain 16 ja 22 §:n hyväksymisen yhteydessä vaadittu ennakkotestausmalli on valmis käyttöönotettavaksi

– miten hallitus on varmistanut matkustajamäärien lisääntyessä terveysturvallisuuden rajoilla, kun sisärajatarkastuksista luovutaan

– miten matkustamista aiotaan avata terveysturvallisesti ja niin, että sekä matkustajilla että liikennöitsijöillä on selkeä tieto Suomen vaatimista edellytyksistä päästä maahan

– mitkä ovat rajojen terveysturvallisen avaamisen eri vaiheet matkustamiselle

– aikooko hallitus ottaa käyttöön EU:n yhteisen digitaalisen koronarokotustodistuksen

– milloin Suomessa koronarokotustodistus on valmis käytettäväksi

– mikä on hallituksen matkustamiseen liittyvä exit-strategia

– miten hallitus varmistaa, ettei Suomen kilpailullinen asema suhteessa muihin maihin heikkene niin matkustamisen kuin talouden elpymisen osalta epäselvien rajakäytänteiden osalta

– miten hallitus varmistaa, että mahdollisissa uusissa korona-aalloissa tai muiden yleisvaarallisten tartuntatautien yhteydessä tautia ei pääse valumaan Suomeen

– kuinka EU:n rahoittamat ja jakamat pikatestit ovat jakautuneet eri maiden kesken ja Suomen osalta

– miten varmistetaan, että kaikilla rajanylityspisteillä on yhtenäiset käytänteet rajojen terveysturvallisuuden osalta ja

– onko hallitus tehnyt jotain pikatestausten, esim. puhallustestien tai syljestä tehtävien pikatestien, sekä koronakoirien hyödyntämiseksi rajoilla?

Näin hallitus kertoi aikataulusta

Laihon mukaan hallituksen exit-strategiassa jää ”täysin epäselväksi missä aikataulussa matkailuliikennettä tullaan avaamaan ja miten varmistetaan, ettei virusta pääse uudelleen valumaan rajojen yli”.

Aikataulusta hallitus kuitenkin kertoi strategiasta tiedottaessaan seuraavasti:

”Maahantuloa Suomeen on rajoitettu ja rajavalvonta on ollut palautettuna sisä- ja ulkorajoilla 17.3.2020 lähtien. Nykyiset päätökset ovat voimassa 30. huhtikuuta saakka. Sisärajavalvontaa jatketaan, kunnes korvaavat terveysturvatoimet ovat käytössä.

Samanaikaisesti aloitetaan liikenteen rajoitusten purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä kuin rajoituksia on aiemmin tehty. Tämän hetken arvioiden mukaan tavoitteena on avata touko-kesäkuussa rajayhteisöjen liikenne, työmatkaliikenne sekä perheiden ja sukulaisten matkustaminen EU:n sisärajaliikenteessä. Sisärajavalvonnan päättäminen kokonaan on mahdollista, kun aikuisväestö on rokotettu riittävän laajasti ja epidemiatilanne on vakaa. Tämän hetken arvio on kesäkuussa.

Työmatkaliikenne kolmansista maista avattaisiin mahdollisesti alkusyksystä, ja muu matkailu kolmansista maista epidemiatilanteen hiipuessa. Kolmansista maista tapahtuvan liikenteen avaamisessa huomioidaan EU:n suositukset ja yhteinen lähestymistapa.”

Rajayhteisöjen välinen liikenne tarkoittaa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisten maarajojen liikennettä.

”Sisärajavalvonnan päättäminen kokonaan olisi mahdollista silloin, kun aikuisväestö on saavuttanut riittävän rokotekattavuuden ja epidemiatilanne on vakaa, tämän hetken arvion mukaan kesäkuussa”, hallitus jatkaa tiedotteessaan.

päivitetty 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/kokoomuksesta-tiukka-lista-kysymyksia-ministerille-mihin-jai-ennakkotestivaatimus/39c40903-65a6-4249-af05-1a553f7efbb3

10.02.2021Pyhäjokiseutu: Kouluterveydenhoitajia ei saa imeä rokotustoimintaan
22.04.2021Itä-Häme: Työterveyshuollon romuttaminen olisi hulluutta
18.04.2021Taloussanomat LM: Ehdotus yksityislääkärien reseptien Kela-korvaavuuden poistosta virkamiesten valmistelussa ? vastustusta hallituksessa ja oppositiossa
16.04.2021Verkkouutiset: Kansanedustaja avautuu: Mihin tarvitsisimme Sputnikia?
13.04.2021Uusi Suomi: Kokoomuksesta tiukka lista kysymyksiä ministerille. Mihin jäi ennakkotestivaatimus?
12.04.2021Verkkouutiset: Mia Laiho: Exit-strategiasta unohtui rajojen turvallinen avaaminen
10.04.2021Uusi Suomi: Kolme kokoomuslaista vaatii hallitusta vetämään sote-esityksen eduskunnasta: Ei ole mahdollista korjata
08.04.2021Verkkouutiset: Mia Laiho: Uudet rajoitukset olisivat kuolinisku ravintoloille
07.04.2021Verkkouutiset: Kokoomus esitti ravintoloiden rajoituslain hylkäämistä
01.04.2021HS: Perustuslaki­valiokunta näytti vihreää valoa maskipakolle. Eduskunnassa pakko jakaa mielipiteitä, hallitus arvioi lainmuutoksen tarvetta

Siirry arkistoon »