HS: Perustuslaki­valiokunta näytti vihreää valoa maskipakolle. Eduskunnassa pakko jakaa mielipiteitä, hallitus arvioi lainmuutoksen tarvetta

01.04.2021

Perustuslakivaliokunnan hallitukselle esittämä vaatimus valmistella kasvomaskin käyttöpakko jakaa mielipiteitä eduskunnassa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) ei pidä käyttövelvollisuutta kovin tehokkaana toimena koronaviruksen torjunnassa, kun taas saman valiokunnan kokoomuslainen jäsen Mia Laiho (kok) haluaisi hallitukselta pikaisesti asiasta lakiesityksen.

Perustuslakivaliokunta esitti keskiviikkona liikkumisrajoituksia koskeneessa lausunnossaan, että hallituksen ”on syytä ryhtyä” lainvalmisteluun kasvomaskin käyttövelvollisuudesta.

Valiokunnan näkemyksen mukaan käyttövelvollisuudesta voitaisiin säätää esimerkiksi tartuntatautilaissa.

PÄÄMINISTERI Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus tulee tekemään tartuntatautilakiin muutosesityksen, jonka avulla voidaan säätää tarvittaessa käyttöön otettava maskivelvoite.

”Tuokaan kokonaisuus ei ole helppo, koska siinäkin välttämättömyysedellytysten pitää täyttyä, mutta kyllä tätä valmistelutyötä tehdään”, Marin sanoi keskiviikkoiltana poistuessaan Säätytalosta.

”Se ei ole sellainen lainsäädäntö, joka tähän tulee avuksi”, Marin sanoi maskipakosta. Hän piti kuitenkin hyvänä sitä, että ihmiset käyttävät jo maskeja laajasti.

”Hyöty, joka siitä velvoitteesta tulisi tähän tilanteeseen, on onneksi vähäinen, koska ihmiset niin hyvin maskeja jo käyttävät.”

Johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä viestittää ministeriön tekevän parhaillaan arviota, voidaanko velvollisuudesta säätää.

HALLITUKSEN kaavailemat liikkumisrajoitukset karahtivat keskiviikkona perustuslakivaliokuntaan, mutta valiokunta antoi vihreää valoa lakiesitykseen sisältyneelle maskipakolle, jos sellainen halutaan säätää. Valiokunta totesi maskinkäyttövelvoitetta koskevan sääntelyn olevan perusteiltaan perustuslain mukainen ja muodostavan melko vähäisen rajoituksen perusoikeuksiin.

Perustuslakivaliokunnalta tuli hallitukselle kaksi eräänlaista ennakkovinkkiä. Valiokunta painotti ensinnäkin sitä, että julkisen vallan on varmistettava kasvomaskeja olevan jokaisen saatavilla rahavaroista riippumatta, jos lakiin tulee velvollisuus käyttää maskia.

Toiseksi hallituksen on syytä miettiä maskin käytön rangaistavuutta. Hallitus oli kaavaillut, että maskipakko koskisi vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneitä, siis kaikkia yli 14-vuotiaita, ja laiminlyönnistä olisi seurannut 40 euron rikesakko.

Perustuslakivaliokunta muistuttaa, että rikosoikeudellisen vastuun alaraja on 15 vuotta. Vinkkinä on, että hallituksen kannattaa miettiä seuraamusten kohdistamista alaikäisiin, jos maskipakko tuodaan lakiin.

Maskipakko tuntuisi kelpaavan suomalaisille: tuoreessa HS-gallupissa 71 prosenttia piti sitä hyväksyttävimpänä rajoitustoimena.

EDUSKUNTA on käsitellyt useita koronaviruksen takia tartuntatautilakiin tehtyjä muutoksia. Helmikuun alussa voimaan tuli muutos, joka antaa aluehallintoviranomaisille valtuudet sulkea yksityisiä tiloja.

Tässä yhteydessä kokoomus teki toimenpidealoitteen, että lain käsittelyn yhteydessä säädettäisiin joukkoliikenteen ja kauppojen kasvomaskeista. Tämä ei mennyt läpi.

Lisäksi perussuomalaiset teki vastalauseen, jonka mukaan kasvosuojusten käyttöä koskeva ohjeistus tulisi voida säätää velvoittavaksi joukkoliikenteessä, mutta sekään ei johtanut muutoksiin.

”Valiokunnassa tätä nostettiin esiin, ja sosiaali- ja terveysministeriö vastineessaan katsoi, että siinä kohtaa asiasta ei ollut tarpeen laissa säätää. Sitä ei otettu hallituksen esitykseen alun perinkään, eikä eduskuntakaan sitä siihen lisännyt”, sanoo tartuntatautilain muutoksia valmistellut hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

SOSIAALI- ja terveysvaliokunta ehti tehdä lausunnon liikkumisrajoituksia koskeneesta lakiesityksestä, jonka hallitus veti keskiviikkona pois eduskunnasta. Lausunnossa valiokunta suhtautuu varauksellisesti hallituksen esittämään maskipakkoon.

Valiokunta muun muassa tuo esiin sen, että vakavimmilla epidemia-alueilla maskinkäyttöaste on jo nyt varsin korkea, 80–90 prosenttia.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen mukaan asiantuntijat esimerkiksi Euroopan tartuntatautien ehkäisyn ja torjunnan keskuksessa ECDC:ssä sekä Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa ovat todenneet, että maskien merkitys pandemian torjunnassa on heikko.

”Lakiin voidaan velvoite laittaa tietyille alueille, emmekä mekään sitä sinänsä vastustaneet. On vain lääketieteellinen tosiasia, ettei maskin merkitys ole kovin suuri tässä kokonaisuudessa. Niissä maissa, joissa epidemia on ollut paha, on säädetty maskipakkoja, mutta ei sillä ole juuri ollut käytännön merkitystä epidemian hallinnan kannalta.”

Lakiin sisällytettävän maskipakon etuna olisi Lohen mukaan se, että yrittäjät pääsisivät silloin helpommalla, kun asiakkaiden kanssa ei tarvitsisi kinata maskin käytöstä.

SOSIAALI- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho haluaisi edelleen lakiin maskipakon julkisiin tiloihin eli esimerkiksi kauppoihin ja julkiseen liikenteeseen. Laihon mukaan velvoite pitäisi säätää koko maahan eli myös alueille, joissa tautitilanne on yhä hyvä.

Laihon mukaan kasvomaskista on sitä suurempi hyöty, mitä suurempi joukko sitä käyttää.

”Hallitus on tätä systemaattisesti vastustanut ja on myös vähätellyt maskien merkitystä. Maskipakko olisi pitänyt ottaa käyttöön jo aikaisemmin. Hallituksen kannattaisi vain nyt tämä tehdä nopeasti yksittäistä pykälää muuttamalla ja jättää oma ylpeys taakse.”

Teija Sutinen HS - 1.4. 17:42 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007897634.html

10.02.2021Pyhäjokiseutu: Kouluterveydenhoitajia ei saa imeä rokotustoimintaan
22.04.2021Itä-Häme: Työterveyshuollon romuttaminen olisi hulluutta
18.04.2021Taloussanomat LM: Ehdotus yksityislääkärien reseptien Kela-korvaavuuden poistosta virkamiesten valmistelussa ? vastustusta hallituksessa ja oppositiossa
16.04.2021Verkkouutiset: Kansanedustaja avautuu: Mihin tarvitsisimme Sputnikia?
13.04.2021Uusi Suomi: Kokoomuksesta tiukka lista kysymyksiä ministerille. Mihin jäi ennakkotestivaatimus?
12.04.2021Verkkouutiset: Mia Laiho: Exit-strategiasta unohtui rajojen turvallinen avaaminen
10.04.2021Uusi Suomi: Kolme kokoomuslaista vaatii hallitusta vetämään sote-esityksen eduskunnasta: Ei ole mahdollista korjata
08.04.2021Verkkouutiset: Mia Laiho: Uudet rajoitukset olisivat kuolinisku ravintoloille
07.04.2021Verkkouutiset: Kokoomus esitti ravintoloiden rajoituslain hylkäämistä
01.04.2021HS: Perustuslaki­valiokunta näytti vihreää valoa maskipakolle. Eduskunnassa pakko jakaa mielipiteitä, hallitus arvioi lainmuutoksen tarvetta

Siirry arkistoon »