Talouselämä: Kokoomukselta vastalause hallituksen ?runtelevaan? sulkuesitykseen: Esittää kuntosalien täyssulun sijaan neliömetreille velvoitetta

26.03.2021

Hallitus pyrkii mahdollistamaan kuntosalien täyssulun. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusedustajat katsovat, että ensin olisi käytettävä kevyemmät keinot. 

Kokoomus jätti vastalauseen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tartuntatautilain muutoksesta, joka koskee kuntosaleja ja liikuntatiloja. Valiokunnan kokoomusedustajien Mia Laihon, Anna-Kaisa Ikosen ja Juhana Vartiaisen mielestä hallituksen esitys ”runtelee pahoin” kuntosali- ja liikuntayrittäjiä ja palveluiden käyttäjiä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia niin, että kunnalla ja aluehallintovirastolla on mahdollisuus sulkea määräajaksi muun muassa liikunta- ja urheilutilat, kuten kuntosalit ja uimahallit. Määräaikainen laki olisi voimassa 30. kesäkuuta saakka.

Taustalla on tulkintaerimielisyys uuden tartuntatautilain pykälästä 58 g. Hallituksen tarkoitus oli sen avulla mahdollistaa kuntosalien sulkeminen koronaepidemian takia, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto tulkitsi, että kuntosalit ja vastaavat yritysten tilat voidaan pitää pääkaupunkiseudulla auki, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Tulkintaerimielisyys pyritään nyt korjaamaan täsmentämällä pykälää.

Kokoomuksen edustajat huomauttavat, että ehdotettu laki vaikuttaisi merkittävästi yrittäjien lisäksi ihmisten lakisääteiseen kuntoutukseen, lasten ja nuorten koulu- ja harrastusliikuntaan sekä eläinten huolenpitoon. Rajoitukset on aina tehtävä elinkeinotoimintaa vähiten haittaavalla tavalla, kokoomuslaiset muistuttavat ja viittaavat Eurooppaan, missä liikuntatilojen käyttöä on rajattu tilan koon ja henkilömäärän mukaan.

”Euroopan standardointijärjestö CEN:n mukaan henkilöiden määrää liikuntatiloissa on rajoitettava siten, että kutakin 10 neliömetriä kohti saa olla enintään yksi osallistuja. Standardiehdotuksen mukaan tilojen tulee olla valvottuja ja täyttää pandemian aikana kaikki muutkin hygieniaan ja terveysturvallisuuteen liittyvät seikat. Kokoomus ehdottaakin vastalauseessa, että täyssulun sijasta, liikuntaan ja urheiluun liittyvissä tiloissa, kuten kuntosaleilla ja uimahalleissa huomioitaisiin maksimihenkilömäärä vapaan tilan neliömäärän mukaan kuten muualla Euroopassa on tehty”, kokoomuslaisten tiedotteessa todetaan.

Kokoomuslaiset: Kuntosali auki neliömetrivelvoitteella

Kokoomusedustajat ehdottivat, että kategorisen täyssulun sijaan kuntosalien toiminta pitäisi mahdollistaa, jos tilaa olisi 20 neliömetriä henkilöä kohti, kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho.

”Neliömetrivelvoitteen lisäksi tiloissa olisi noudatettava myös hygieniakäytänteitä. Se mahdollistaisi terveysturvallisen liikunnan myös epidemian aikana. Monet tarvitsevat liikuntatiloja sairauksien ehkäisyyn ja kuntoutumiseen", Laiho toteaa tiedotteessa.

Kansanedustaja Ikonen huomauttaa, että jos kaikki liikuntatilat suljetaan, lakisääteinen kuntoutus ja muu fysioterapia ei ole tiloissa mahdollista.

”Tämä olisi iso takaisku monille kuntoutusta vaativille asiakkaille ja yrittäjille”, Ikonen sanoo.

”Esitimme myös valiokunnassa asiakastilojen sulkemisesta aiheutuvien taloudellisten menetysten korvausmallin kiirehtimistä elinkeinoharjoittajille ja korvausten riittävää tasoa. Se hyväksyttiin samalla koko sosiaali- ja terveysvaliokunnan vaatimukseksi”, Vartiainen puolestaan kertoo.

Kevyet keinot ennen täyssulkua

Kokoomusedustajien mukaan ennen täyssulkua olisi käytettävä kevyemmät keinot.

”Vaadimme myös, ettei sulkutoimilla heikennetä lasten ja nuorten mahdollisuuteen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja harrastustoiminnassa käyttää näitä tiloja. Lapsilla ja nuorilla täytyy olla oikeus liikuntaan opetussuunnitelman ja mukaisesti”, edustajat huomauttavat.

Kokoomusedustajat pitävät tärkeänä myös, että ratsastusmaneesien toiminta ja koirien koulutus agilityhalleissa voisi jatkua terveysturvallisuus huomioiden. Eläinten huolenpitoa, liikuntaa ja koulutusta ei heidän mukaansa voi keskeyttää epidemian aikana.

”On ongelmallista, että hallitus ei ole arvioinut vaihtoehtoisia ratkaisuja esityksen tavoitteeseen pääsemiseksi. Lakimuutoksella tullaan merkittävästi puuttumaan yritystoimintaan, ihmisten hyvinvointiin, kuntoutukseen ja sairauksien ehkäisemiseen”, edustajat toteavat.

Minna Karkkola - 26.3.202113:41

https://www.talouselama.fi/uutiset/kokoomukselta-vastalause-hallituksen-runtelevaan-sulkuesitykseen-esittaa-kuntosalien-tayssulun-sijaan-neliometreille-velvoitetta/74cbc841-549b-4807-b1ea-a1e6ba31002d

10.02.2021Pyhäjokiseutu: Kouluterveydenhoitajia ei saa imeä rokotustoimintaan
12.04.2021Verkkouutiset: Mia Laiho: Exit-strategiasta unohtui rajojen turvallinen avaaminen
10.04.2021Uusi Suomi: Kolme kokoomuslaista vaatii hallitusta vetämään sote-esityksen eduskunnasta: Ei ole mahdollista korjata
08.04.2021Verkkouutiset: Mia Laiho: Uudet rajoitukset olisivat kuolinisku ravintoloille
07.04.2021Verkkouutiset: Kokoomus esitti ravintoloiden rajoituslain hylkäämistä
01.04.2021HS: Perustuslaki­valiokunta näytti vihreää valoa maskipakolle ? eduskunnassa pakko jakaa mielipiteitä, hallitus arvioi lainmuutoksen tarvetta
01.04.2021HBL: Grundlagsutskottet underkänner regeringens förslag till begränsningar i rörelsefriheten
31.03.2021Verkkouutiset: Kokoomukselta eriävä mielipide liikkumisrajoituksista
27.03.2021Verkkouutiset: Kansanedustajat vaativat enemmän rokotteita Uudellemaalle
27.03.2021YLE: Ylipainoiset ja opettajat saattavat saada koronarokotteen ennen muita ? Asiantuntijat pohtivat rokotusjärjestystä ensi viikolla

Siirry arkistoon »