HBL: Kiuru fick förtroende med god marginal

15.10.2020

Oppositionen försökte fälla familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) men regeringspartierna slöt leden.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har riksdagens förtroende. Riksdagen röstade om förtroendet i början av plenum på onsdagen. Omröstningen slutade med 106 mot 79 röster. En person röstade blankt och 13 var frånvarande. Resultatet är inte överraskande. Regeringspartierna röstade för och oppositionspartierna emot Kiuru.Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo hoppas att regeringen härefter fäster extra stor vikt vid öppen och ärlig kommunikation. 

– Det här har varit en nödvän-dig diskussion. Vi är mitt i en allvarlig pandemi och finländarna måste kunna lita på att myndigheterna och politikerna talar sanning, säger han. Vilseledande och förvirrande Samlingspartiets Mia Laiho föreslog misstroendeomröstningen i fredags. Förslaget understöddes av partiets gruppordförande Kai MykkänenEnligt Samlingspartiet har rege-ingens kommunikation kring coronakrisen varit förvirrande och skapat osäkerhet. Enligt partiet har detta förkroppsligats i Kiuru, som gång på gång överraskat med oväntade uttalanden. Laiho lyfte fram bland annat Kiurus uttalanden om tvångskarantän för alla som kommer till Finland. Detta visade sig vara mot lagen. Dessutom anser Samlingspartiet att det finns skäl att misstänka att Kiuru och hennes ministerium, Social- och hälsovårdsministeriet, har vilselett folket i fråga om munskydd. Regeringen valde att inte rekommendera användning av munskydd i våras med hänvisning till att de inte bidrar till att stoppa coronaviruset. Samlingspartiet anser att den verkliga orsaken var att det inte fanns tillräckligt med munskydd och att ministern har ljugit. Den här uppgiften har delvis bekräftats av stats-minister Sanna Marin (SDP). 

Den bästa vetenskapen Kiuru sammankallade till presskonferens med anledning av munskydden bara en timme innan omröstningen ägde rum. Kiuru valde ändå att påstå att presskonferensen inte hade med omröstningen att göra. På presskonferensen fortsatte Kiuru att hävda att regeringen fattat beslut om munskydd utifrån den bästa vetenskapliga bevisföring som fanns att tillgå. 

– Jag vill upprepa mitt tidigare budskap. Regeringen har i sin verk-samhet utgått från den kunskap som funnit tillgänglig, säger Kiuru. Enligt Kiuru har regeringens rekommendationer byggt på uppgifter från både inhemska och utländska experter. När experterna har ändrat sig har rekommendationerna uppdaterats. Hon bestrider att regeringen försökt styra experterna. Beslutet att inte rekommendera munskydd i våras var motiverat. Ett ineffektivt verktyg Misstroende omröstningar är ett politiskt verktyg som kan utnyttjas av oppositionen. Om regeringen

– eller i det här fallet en enskild minister – inte får riksdagens förtroende bör den – eller hen – avgå. Ingen regering eller minister har avgått till följd av en misstroendeomröstning sedan 1957. Då föll statsminister V.J. Sukselainens (C) regering på frågor som berörde landets ekonomi och bildandet av re-gering. Professorn i statskunskap vid Åbo Akademi Kim Strandberg anser att misstroendeomröstningar inte är speciellt effektiva. I och med att Finland på 2000-talet styrts av majoritetsregeringar kan regeringspartierna enkelt torpedera alla om-röstningar.

– Men de är ju en del av spelet. Det blir aldrig misstroende, men de kan användas för att signalera ett allvarligt missnöje och att visa att man är aktiv som oppositionsparti. Som oppositionsparti har man inte så många verktyg att jobba med, säger han. Strandberg har inte på rak arm några förslag på hur oppositionens politiska verktygsback kunde uppdateras. Det är heller inte sagt att det är nödvändigt.

– Det som kanske kunde vara till nytta skulle vara att diskussionsklimatet i plenum skulle bli mera kon-truktivt. Debatten blir allt mera po-lariserad hela tiden.

HENRI FORSS HUFVUDSTADSBLADET - Torsdag 15 oktober 202 - 6.

31.07.2021Verkkouutiset: Mia Laiho STM:stä: Uskomatonta nuorten syyllistämistä
23.08.2021Verkkouustiset: Mia Laiho: Miksi pääministeri pettää lupauksensa?
17.08.2021Verkkouutiset: Poliisilta pois 40 miljoonaa, hallinnon hirviöön lisää 100 miljoonaa ? mikä järki
16.08.2021Uusimaa: Hidas ja kankea järjestelmä ei saa viivästyttää syöpähoitoja
16.08.2021Demokraatti: Lukion sisäänpääsyrajat ovat karanneet täysin käsistä ? kansanedustaja vaatii keskiarvotakuuta
16.08.2021HS: Espoon kaupungin­hallituksen johtoon nousemassa Henrik Vuornos ? Sote- ja maa­kunta­uudistus tarkoittaa isoja muutoksia kaupungin toimintaan
16.08.2021Länsiväylä: Henrik Vuornos kaupunginhallituksen johtoon ? Espoon kokoomus valitsi avainpaikoille sekä kokeneita että uusia kasvoja
15.08.2021Verkkouutiset: Kokoomusedustajat: Byrokratia hidastaa syöpähoitoja
15.08.2021Kirkkonummen sanomat: Harrastustoiminnan rajoittamisella merkittävät vaikutukset lapsille ja perheille
13.08.2021HBL: Restriktionerna orsakar förvirring ? otydligt, svårtolkat och kontroversiellt

Siirry arkistoon »