Iltalehti: Mielenterveys ei odota - terapiatakuu on toteutettava

21.07.2020

MIELENTERVEYTEEN liittyvät kysymykset ovat pitkään olleet yhteiskunnassamme vaiettuja. Mielenterveyden ongelmat koskettavat kuitenkin jopa joka toista suomalaista jossain vaiheessa elämää.
Terapiatakuu -kansalaisaloite nosti mielenterveyden häiriöt laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja palveluiden saatavuuteen liittyvät ongelmat näkyville. Kaikki eduskuntapuolueet ovat kertoneet kannattavansa terapiatakuuta ja sillä on laaja kansalaisten tuki. Terapiatakuun toteutuminen on kuitenkin edelleen vaakalaudalla.
Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat lisänneet riskiä mielenterveysongelmien puhkeamiselle tai pahenemiselle. Monessa kotitaloudessa on vakavaa huolta toimeentulosta. Vanhemman uupumisella, psyykkisten ongelmien syventymisellä tai päihteidenkäytön lisääntymisellä on vaikutuksia myös lasten hyvinvointiin. Erityinen huoli on niistä lapsista ja nuorista, joiden omainen sairastuu. Viiveet palveluihin pääsyssä nostavat riskiä siihen, että perheiden hätään ei reagoida ajoissa.
Koronakevät on näkynyt myös itsemurhien määrän lisääntymisenä. Maalis–huhtikuun aikana itsemurhien määrä kasvoi lähes 15 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Yksilön hädän lisäksi mielenterveyden ongelmien yleistyminen on valtava yhteiskunnallinen haaste. Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi sairauspäivärahan saamiselle. Mielenterveysongelmat ovat myös suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy.
OECD:n arvion mukaan mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa.Parantamalla mielenterveyspalveluihin pääsyä voitaisiin vähentää merkittävästi mielenterveysongelmista johtuvia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Mielenterveysjärjestöt ovat myös arvioineet, että terapiatakuun myötä noin 7 500 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä voisi kuntoutua vuosittain etuuksien piiristä työelämään.
Terapiatakuu rakentaisi Suomesta tällä hetkellä puuttuvan tehokkaan mielenterveyshoidon perustason. Näin apu olisi saatavilla yhdenvertaisemmin, nopeammin ja helpommin. Hallituspuolueet ovat kannattaneet terapiatakuuta, mutta ovat nyt jättämässä sen sivuun. Hallituksen sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämishankkeilla ei kuitenkaan saavuteta tavoitetta yhdenvertaisesta ja nopeammasta mielenterveyden avusta. Kehittämishankkeilla on paikkansa, mutta nyt on rakennettava perusterveydenhuoltoon matalan kynnyksen toimivat mielenterveyspalvelut ja sitouduttava niiden pitkäaikaiseen riittävään rahoitukseen. Terapiatakuulla on jo huutava kiire.
MARKO KILPI, KANSANEDUSTAJA (KOK)
MIA LAIHO, KANSANEDUSTAJA (KOK)
KIRJOITTAJAT OVAT EDUSKUNNAN MIELENTERVEYSPOLIITTISEN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENIÄ.
21.07.2020Verkkouutiset: Hallitukselta vaaditaan toimia: Matkailusta ei saa tulla viruslinkoa
27.07.2020Ilkka-Pohjalainen: Lukijoilta: Puistojen ja saariston pilaajat saatava kuriin
23.07.2020Iltalehti: Koronaviruksen uusi valuminen Suomeen estettävä
22.07.2020Verkkouutiset: Lentokenttien lisäksi suuri huoli on maarajoista
22.07.2020Länsiväylä: "Liikennevalot" pakkauksiin
21.07.2020Iltalehti: Mielenterveys ei odota - terapiatakuu on toteutettava
21.07.2020Uusimaa: Puistojen ja saariston pilaajat saatava kuriin
15.07.2020Verkkouutiset: Vierastyöläisten testauksen huoli kasvaa: Eikö otettu opiksi?
15.07.2020Länsiväylä: Espoolainen lääkärikansanedustaja ehdottaa ruokiin energiamäärän kertovia "liikennevaloja" ? "Vatsa ei tunnista syötyjä kaloreita, vaan ainoastaan syödyn ruuan määrän"
09.07.2020Verkkouutiset: Mia Laiho: Ruumiinavausten väheneminen uhkaa oikeusturvaa

Siirry arkistoon »