HBL: Ingen ska behöva skrika för att få hemvårdsplats

09.07.2020

Hemvård Äldrevårdslagens personaldimensionering god-kändes i riksdagen i slutet av juni. Det förbättrar förhoppningsvis äldreomsorgen i vårdhemmen. Lagen kommer ändå inte att förbättra hemvården eller närståendevårdens situation. När personaldimensioneringen ska fastställas i lagen finns det en risk att vårdare plockas över från hemvården till dygnet runt vård i vårdhem.

Inom hemvården finns det allt fler äldre som är krassliga och har många olika sjukdo-mar. Att få personal till hemvården är redan nu mycket krävande. I och med personaldimensioneringen höjs troligen även tröskeln att få plats på vårdhem. I Finland behöver vi enhetliga rikstäckande kriterier på vars bas vård dygnet runt i vårdhem beviljas. På så sätt kan man försäkra sig om att de äldre behandlas jämlikt och enligt enhetliga kriterier och att tillgång till vårdhem förverkligas på samma sätt runtom i Finland. Platser för vård dygnet runt på vårdhem ska fördelas så att det beviljas till de som behöver det mest.

Kriterierna borde också vara offentliga för alla.Inom hemvården måste man ta hänsyn till individens behov och erbjuda tjänster i tillräcklig utsträckning och i rätt tid. När den gamla inte längre klarar sig hemma ensam, trots hjälp från hemvården, borde hen inte behöva köa orimligt länge för plats på vårdhem. Jag har lämnat in en åtgärdsmotion till riksdagen om dessa rikstäckande enhetliga kriterier för vård dygnet runt och en lagmotion om att skärpa väntetiderna från det nuvarande ”tre månader” till ”en månad”. Att bli beviljad en vårdhemsplats ska inte behöva vara en auktion om vem som skriker högst, utan besluten måste baseras på offentliga och tydliga rikstäckande kriterier. När kriterierna uppfylls borde en vårdplats ordnas inom en månad. Med dessa förändringar kunde vi delvis förbättra situationen inom hemvården och öka de äldres och anhörigas förtroende för servicesyste met i samhället. Det är redan bråttom med förbättringsåtgärder inom hemvården. Det är nödvändigt att regeringen förnyar äldrevårdslagen i sin helhet och tar den till riksdagen för behandling under den-na regeringsperiod.

Mia Laiho,riksdagsledamot (Saml), medicine doktor, Esbo

HBL - torsdag 9 juli 2020 - 15

10.01.2021Verkkouutiset: Edustajat huolestuivat maakuntien sairaanhoidosta
04.01.2021Iltalehti: Kadonneet lapset ovat irtolaisia omassa maassaan
28.12.2020Verkkouutiset: Mia Laiho: Miten lapsia voi kadota ja siihen ei puututa?
16.12.2020Verkkouutiset: Mia Laiho: Hoitajat ja lääkärit ansaitsevat koronalisän
14.12.2020Kirkko ja kaupunki: Mielipide: Koronaepidemia ei ole syy jättää ketään yksin
14.12.2020Verkkouutiset: Minkä ihmeen takia teitte tällaisen uudistuksen?
14.12.2020Suomenmaa: Oppositio ryöpytti, hallitus puolusti sote-ratkaisuaan ? Ei anneta avaimia yksityisille pörriäisille
13.12.2020Verkkouutiset: Kovempia koronatoimia vaaditaan ? viimeinen hetki pelastaa joulu
13.12.2020Salon seudun sanomat: Tartuntatautilakiin perättiin maskimääräyksiä eduskunnassa
13.12.2020Ilkka-Pohjalainen: Eduskunnassa toivottiin tartuntatautilakiin maskimääräyksiä ? Kiuru torjui syytökset lakiesityksen myöhästymisestä

Siirry arkistoon »