HS: Hoitajamitoitus sai sinettinsä eduskunnassa

27.06.2020

Laki on kokopainollaan voimassahuhtikuussa 2023,eteneminen kohti0,7:n mitoitusta toteutuu portaittain.

EDUSKUNTAäänesti viime töi-nään ennen kesätaukoaan voimaan uuden henkilöstömitoituksen ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa. Mitoitus määrää, että ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa laitoksissa on vastaisuudessa oltava seitsemän hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohti eli 0,7:n mitoitus. 

Eduskuntakäsittelyn aikanahallitus joutui täsmentämään aikeitaan. Laki tulee nyt voimaan portaittain, koska eduskunnan perustuslakivaliokunnan mielestälain voimaantulon ja budjetissa siihen varattujen rahojen on kuljettava käsi kädessä. Alunperin hallituksen ajatuksena oli, että laki tulisi voimaannyt elokuussa, mutta 0,7:n mitoituksen saisi kunnissa ensi alkuun alittaa. Perustuslakivaliokunta vaati aiemmin kesäkuussa lakiin korjauksia, joilla pitkää siirtymäaikaa täsmennetään. ”Ehdotettu siirtymäsääntely johtaa siihen, että ehdotettu 0,7:n mitoitus tulee tosiasiassa osin voimaan jo 1.8.2020 mutta sitä vastaava valtion lisärahoitus on kuntien käytettävissä vasta 1.4.2023 alkaen ”, perustuslakivaliokunta kirjoitti muutaman viikon takaisessa lausunnossaan. Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan myös, että koronavirusepidemia tuo paineita kuntien ja valtion talouteen. Valiokunta neuvoi hallitusta seuraamaan tarkkaan, mitkä ovat henkilöstömitoituksen kustannusvaikutukset ja ryhtymääntoimiin, jos kuntien mahdollisuudet selvitä mitoituksesta heikkenevät.

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemien korjaustenpohjalta. Voimaantuloa lykättiin kaksi kuukautta. Hoitajamitoitusvelvoite tulee voimaan niin, että tämän vuoden lokakuusta alkaen velvoite on 0,5, ensi vuoden alusta alkaen 0,55, vuoden 2022 alusta 0,6 ja huhtikuussa vuonna 2023 lopulta 0,7. Henkilöstömitoituksessa otetaan huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Siihen ei lasketa esimerkiksi siivousta tai ruuan valmistusta ja lämmitystä.

Lakiin lisätään myös säännöspalvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Velvoite käyttää niin sanottua RAI-arviointijärjestelmää tulee voimaan huhtikuussa 2023. Ympärivuorokautisessa hoidossa tehdään yleisesti kolmeavuoroa, ja hoidettavat tarvitsevat hoitoa kaikkina vuorokaudenaikoina joka päivä. Mitoituksen mukaisesti kymmenen vanhuksen yksikössä voi aamuvuorossa olla esimerkiksikolme hoitajaa, illassa kaksi ja yössä yksi. Myös lomalla oleva hoitaja lasketaan mukaan mitoitukseen.

Opposition edustajat kertoivat äänestyksen jälkeen olevansa huolissaan siitä, että muut vanhuspalvelut jäävät ympärivuorokautisen hoivan kehittämisen jalkoihin. Perussuomalaisten Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kertoivat tiedotteessaan olevansa huolissaan siitä, että kunnat joutuvat tinkimään muista palveluista hoitajamitoituksen nostamisen myötä, ellei hallitus osoita kunnille riittävää rahoitusta. Perussuomalaiset toivovat, että myös kotihoitoon säädettäisiin henkilöstömitoitus lain tasolle. 

Kokoomuksen Mia Laihon mukaan henkilöstömitoitus ei tuo helpotusta kotihoidon tilanteeseen tai hoivakotiin hoitoonpääsyyn. ”Kotihoidon vanhusten tilanteen parantamiseksi vanhuspalvelulakia on kiristettävä palvelun saannin osalta nykyisestä kolmen kuukauden määräajasta yhteen kuukauteen oli sitten kyse kotihoidon aloittamisesta, määrän lisäämisestä tai hoivakotiin pääsystä”, Laiho esittää tiedotteessaan.

Teija Sutinen - A 12 HELSINGIN SANOMAT LAUANTAINA 27.6.2020

23.06.2020YLE: Analys: Nu finns paragraferna som lovar fler vårdare ? men på äldreboendena lär man få vänta på större personal
07.07.2020Turun Sanomat: Turkistarhaus jakaa kokoomusta: nuorisojärjestö tyrmää koronatukitoiveet, Sirén muistuttaa kesäkuisesta toimenpidealoitteesta
06.07.2020Verkkouutiset: Laivojen tartuntoja ihmetellään: Eikö tämä ole rajoitusten vastaista?
04.07.2020Maaseudun tulevaisuus:"Katri Kulmunin maine on nyt loassa, mutta hän on ehdokkaista ainoa, joka pitää esillä aluepolitiikkaa"
03.07.2020Maaseudun tulevaisuus: Samaan lajihin
27.06.2020HS: Hoitajamitoitus sai sinettinsä eduskunnassa
27.06.2020Verkkouutiset: Kokoomusedustajat: Kotihoidon vanhukset jätetty huomiotta
26.06.2020Verkkouutiset: Mia Laiho: Hoivapaikan saaminen ei saa olla huutokauppaa
25.06.2020Nykypäivä: Lampurin suusta kuuluu totuus
25.06.2020Verkkouutiset: Marko Kilpi: STM:n ohjeista sekaannusta

Siirry arkistoon »