HBL: Vårdlösningen måste utvecklas utifrån människans behov

02.04.2019

För att kunna fortskrida med vårdlösningen måste elefanten ätas en bit i taget. Primärvården måste få tillräckliga resurser så att behövande kan få läkarvård på ett smidigt sätt. Det är också omänskligt att barn som behöver psykisk vård väntar i månader. Detta är inte acceptabelt. Tidsfristen för att få vård måste skärpas. Om hälsovårdscentraler eller sjukhus inte förmår att erbjuda vård inom den i lagen föreskrivna tiden bör kommunerna ge en servicesedel till kunden så att denna kan välja bland privata aktörer. Man måste också förbättra samarbetet mellan primärvården och specialistvården så att ingen faller mellan stolarna.

Vi behöver inte någon ny landskapsadministration, utan vi kan fortsätta med den kommunbaserade servicemodellen och utöka samarbetet mellan grannkommuner. Vi kan även dra nytta av det arbete som redan gjorts för vårdreformen. Att i all oändlighet använda pengar på planering av nya modeller är inte klokt. Nu måste vi kavla upp ärmarna och skrida till verket!

Mia Laiho, medicine doktor, Samlingspartiet, Nyland
17.04.2019Lääkärilehti: Mia Laiho: Perusterveydenhuollon saatavuutta pitää parantaa
11.04.2019Verkkouutiset: Veromuutokset toimivat kieltoa paremmin
08.04.2019Verkkouutiset: Mia Laiho: Motivoituneita suljetaan asepalveluksen ulkopuolelle
02.04.2019HBL: Vårdlösningen måste utvecklas utifrån människans behov
02.04.2019Verkkouutiset: Mia Laiho: Lapsen paikka ei ole mielenterveyshoidon jonossa
29.03.2019Verkkouutiset: Tahtotila ankarista rangaistuksista on toteutettava
27.03.2019Länsiväylä: Myös nuoret tarvitsevat opettajan tukea
06.03.2019Länsiväylä: Pienissä hoivayrityksissä tehdään arvokasta hoivatyötä
06.03.2019Keski-Uusimaa: Tiemaksut eivät ole oikea tie
27.02.2019Verkkouutiset: Onko oikein, että näiden nuorten maanpuolustustahto sammutetaan?

Siirry arkistoon »