HBL: Äldre förtjänar bra omvårdnad

24.02.2019

Misskötseln som har drabbat många äldre människor har chockerat oss alla. Att missköta grundbehoven för människor som är beroende av andras hjälp och omsorg är omänskligt och förkastligt. Alla åldringar borde kunna lita på, att de ska få mänsklig vård och omsorg av hög kvalitet oberoende av boendeform, eller om det är offentliga eller privata vårdhem.

I servicen för äldre behövs det en större renovering, gällande struktur, verksamhetsmodell, tillräcklighet, kvalitet, övervakning samt personalmängd. Allt detta måste rättas till. Förutom de problem som har kommit i dager i vårdhem, måste vi även ta hänsyn till åldringar i hemvård och närståendevård. Antalet människor som använder sig av hemvården ökar hela tiden. De är också sjukare och krassligare än tidigare och är beroende av mer mångsidig hjälp. Att bo hemma så länge som möjligt är de flestas önskan. När boendet i det egna hemmet inte längre är möjligt eller mänskligt, borde man få vårdplats i äldreboenden på ett enkelt och smidigt sätt. Kontinuiteten med bekanta vårdare är väldigt viktigt för gamlingarna.

Samtidigt måste vi komma ihåg att en stor del av äldrevården är av hög kvalitet och att vårdpersonalen gör sitt arbete med ett stort hjärta. I fortsättningen både kunderna och personalen måste få komma  till tals mer än tidigare. Kunderna borde också ha mera valfrihet i användningen av social- och hälsovårdstjänsterna.

De äldre måste få tillräcklig och god omsorg oberoende om de bor hemma eller är i behov service dygnet runt. Även närståendevårdarnas ekonomiska ställning måste förbättras och de behöver få tillräckligt stöd. I äldreservicen behövs även ändamålsenlig övervakning. Förutom att öka egenkontrollen och myndighetskontrollen måste justitieombudsmannen i fortsättningen ta en starkare roll i övervakningen av åldringarnas rättigheter. För att kunna förnya äldreomsorgslagen har det redan bildats en arbetsgrupp, vars arbete blir färdig i slutet av 2019. I en välfärdsstat måste invånare, som är i behov av omvårdnad, kunna lita på det, att de får den omsorg de behöver. Må de då vara barn, gamlingar, handikappade eller andra som är i behov av vård och omsorg.

 

Mia Laiho

Riksdagsledamot (Saml)

Medicine doktor

 

 

06.03.2019Länsiväylä: Pienissä hoivayrityksissä tehdään arvokasta hoivatyötä
06.03.2019Keski-Uusimaa: Tiemaksut eivät ole oikea tie
27.02.2019Helsingin Lähiradio: Pääkaupunkiseudun asuntopolitiikassa huomioitava ihmisten tarpeet ja kohtuulliset asumiskustannukset
24.02.2019HBL: Äldre förtjänar bra omvårdnad
08.02.2019Verkkouutiset: Kokoomuksen kansanedustajat: Oppositiolta kylmää kyytiä vanhuksille
07.02.2019Kirkkonummen sanomat: Tunnin junasta merkittävää hyötyä Kirkkonummelle
06.02.2019Verkkouutiset: Kokoomus: Henkilöstön mitoituksen tarkistaminen ei riitä
06.02.2019Iltalehti: Täysistunto: desimaaleja ei mainittu kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa - "Esitämme valtakunnallisen hoitoisuusmittarin käyttöönottoa"
25.01.2019Uusimaa: Arjen turvallisuus vaatii riittävästi poliiseja
15.01.2019Verkkouutiset: "Pahoinpitelyyn koulussa ei voi suhtautua löperösti"

Siirry arkistoon »