Iltalehti julkaisi lauantaina analyysin, jossa käytiin läpi sote- ja maakuntauudistuksen tlannetta. Analyysin mukaan aika on loppumasta kesken sote-uudistukselta ja hallituksella on enää teoreettinen mahdollisuus saada se läpi tällä vaalikaudella.

Hallituksen jättihanke on tällä hetkellä eduskunnan perustuslakivaliokunnan puitavana. Valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Annika Lapintie (vas) on arvioinut, että sote-lait saataisiin valmiiksi tämän vaalikauden aikana.

Perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mia Laiho (kok) on samaa mieltä Lapintien kanssa.

–Perustuslakivaliokunnan jäsenenä minulla on vahva käsitys, että olemme edenneet johdonmukaisesti ja huolellisesti asiantuntijoita kuullen sote-ja maakuntalakiluonnosten käsittelyssä ja pidän valiokunnan puheenjohtajan Lapintien arviota realistisena, Laiho toteaa Iltalehdelle.

Sotea tehty yli 15 vuotta

Laiho muistuttaa, että sote-ja maakuntalakipakettia on työstetty jo pitkään.

–Kyseessä ei siis ole uusi lakiesitys, vaan nyt on tärkeää keskittyä nimenomaan niihin asioihin, joihin perustuslakivaliokunta aiemmin vaati muutoksia.Perustuslakivaliokunta omassa käsittelyssään arvioi onko perustuslakivaliokunnan aiemmin esittämiin muutostarpeisiin vastattu sosiaali-ja terveysvaliokunnan mietinnössä.

–Perustuslakivaliokunnan lausunto tulee sitten kertomaan sen, voidaanko asiaa viedä eteenpäin normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä vai onko vielä tarvetta muutoksille, Laiho toteaa.

Laiho kertaa, että sote-uudistusta on Suomessa tehty jo yli 15 vuotta.

–Nyt tarvitaan poliittisilta päätöksentekijöiltä vastuuta sosiaali-ja terveydenhuoltopalvelujemme turvaamisesta. Emme voi jatkaa tilanteessa, jossa sosiaali-ja terveysmenojen kustannuskehitys jatkaa jyrkkää nousuaan puuttumatta järjestämisrakenteisiin. Uudistuksessa on kyse ihmisten yhdenvertaisista oikeuksista sosiaali-ja terveyspalveluihin ja palvelujen turvaamisesta myös tulevaisuudessa, lapsista ikäihmisiin. Mitä kauemmin poliittisilta päätöksentekijöiltä kestää päästä yhteisymmärrykseen soten järjestämisestä, heitetään rahaa loputtomaan valmisteluun. Tämä kaikki raha on poissa ihmisten palveluista, ja samalla nykyjärjestelmä kävelee kohti seinää.

Keskusta avainasemassa

Laiho on siviiliammatiltaan lääkäri. Hän sanoo, että nykyinen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmämme ei ole enää yhdenvertainen.

–Jos nykytilannetta arvioitaisiin yhdenvertaisuuden näkökulmasta, niin tuskin nykyjärjestelmällä olisi mahdollisuuksia mennä läpi perustuslakivaliokunnassa.Emme voi kulkea laput silmillä näkemättä nykyjärjestelmän toimimattomuutta ja sen aiheuttamaa ihmisten eriarvoistumista. Tarvitaan kattavaa remonttia ihmisten sosiaali-ja terveyspalvelujen turvaamiseksi, pelkkä pintaremontti ei enää riitä.

–Tarvitsemme poliittisen päätöksen raameille, mutta toimeenpanolla on kuitenkin ratkaiseva merkitys soten käytännön toteutuksessa. Sote-toimialan henkilöstö on aktiivisesti osallistunut soten valmisteluun ympäri Suomen. Olisi hyvin vaikeaa motivoida henkilöstöä jälleen uuteen valmisteluun, jos sote kaatuisi.

–Keskustalla on pää-, sote- ja makuministerin salkut. Nyt tarvitaan vastuunkantoa uudistuksen läpiviennin varmistamisesta, Laiho toteaa.

Leikkausasetuksesta

Iltalehden analyysissa kerrottiin myös hallituksen torstaina sinetöimästä lehmänkaupasta.

Keskusta sai läpi uuden asiakasmaksulain, koska se haluaa varmistaa, että sote-uudistus ei jää kiinni siitä, että sote-palvelujen maksujen taso ja niiden osa kokonaisrahoituksesta ei olisi selvillä.

Iltalehden tietojen mukaan kokoomus oli uhannut torpata asiakasmaksulakiesityksen etenemisen valtioneuvostossa, ellei se saisi itselleen tärkeää lakiesitystä eteenpäin eduskunnan käsiteltäväksi. Väännön jälkeen allitus antoikin kokoomukselle mieluisan esityksen terveydenhuoltolakiin lisättävästä poikkeussäännöstä koskien kiireetöntä leikkaustoimintaa.

Se tarkoittaa, että sairaanhoitopiirit voivat jatkossa ostaa leikkauksia myös sellaisilta yksiköiltä, joissa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Näin leikkaustoiminnan ehtoja väljennettiin ja turvattiin yksityisten terveysyhtiöiden osuus julkisella rahoituksella tehtävissä leikkauksissa.

–Ilman leikkausasetusta yksityiset eivät voisi leikata. Eli miten valinnanvapaus, asiakassetelit ja hoitotakuu toteutuisivat? Julkista ei voisi täydentää yksityisellä enää. Jotta erikoissairaanhoito pystyy vastaamaan hoitotakuun puitteissa potilaiden tarpeisiin, on nykyään tarvittu ja jatkossakin tarvitaan yksityisiä toimijoita täydentämään omaa toimintaa, esimerkiksi kaihileikkausten osalta. On kansalaisten etu, että yksityinen leikkaustoiminta jatkuu. Ilman leikkausasetusta olisi tullut aivan mahdoton tilanne, sillä julkinen ei olisi pystynyt vastaamaan tarpeisiin. Kyse on siis potilasturvallisuudesta ja palveluista. Asiakassetelit ja hoitotakuu on jo nykyään välineitä saada hoitoa. Asia ei siis liity valinnanvapauteen, vaan on kyse nykyisen täydentämisestä yksityiseltä puolelta, Laiho kommentoi.