top of page

Yliopistosairaaloiden alasajo pitää estää

Yliopistosairaaloiden tärkein tehtävä vaativan erikoissairaanhoidon lisäksi on lääketieteellisen koulutuksen ja korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tekeminen. Ne ovat edellytyksiä sille, että Suomi voi pysyä korkeatasoisena lääketieteen osaamisen maana, löydetään uusia hoitoja ja vaikeatkin sairaudet saataisiin hoidettua.

Sote-uudistuksen seurauksena yliopistosairaaloiden rahoituksesta on tullut iso kysymysmerkki. Rahoituksen puutteen vuoksi yliopistosairaaloiden tulevaisuus ei näytä hyvältä. Olisi pitänyt kuunnella asiantuntijoita ja huomioida puuttuva rahoitus jo sote-lakia valmisteltaessa. Näin hallitus ei kuitenkaan toiminut.

Sote-lakien käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti lausumalla, että ”sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja niiden rahoitusta koskeva erillislainsäädäntö saatetaan eduskunnan käsittelyyn siten, että se tulee voimaan ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toimeenpanoa”.

Yliopistosairaaloiden jatkuviin tehtäviin kuuluu lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon osaajien kouluttaminen eri erikoisaloille. Tämä tarkoittaa, että eri erikoisalojen hoitajat ja lääkärit kouluttautuvat työhönsä työn ohessa saaden uusinta mahdollista tutkittua tietoa ja näyttöä. On selvää, että ilman rahoitusta laatu kärsii. Hallituksen on varmistettava yliopistosairaaloiden riittävä rahoitus.

Toukokuun alussa hallitus antoi esityksen sote-uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi. Alkuperäisessä esityksessä yliopistosairaala-alueiden rahoitustilannetta olisi parannettu niin sanotulla yliopistosairaalalisällä. Yliopistosairaalalisän hallitus veti kuitenkin esityksestä pois viime metreillä hallituksen sisäisten ristiriitojen vuoksi.

On hyvin erikoista, että hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta ja yliopistosairaaloiden rahoitus on edelleen auki. Jos rahoitusta ei tule, tarkoittaa se käytännössä tutkimus- ja opetustoiminnan alasajoa ja horjuttaa myös erityisen vaativan erikoissairaanhoidon järjestämistä.

Hallituksen on varmistettava kiireellisesti yliopistosairaaloiden riittävä rahoitus. Vaativaa erikoissairaanhoitoa ja laadukasta opetusta, tutkimusta, tiedettä ei saa romuttaa, vaan siitä on pidettävä kiinni.


Mia Laiho, lääketieteen tohtori, kansanedustaja (kok), Espoo

Sari Tanus, erikoislääkäri, kansanedustaja (kd), Tampere

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.5.2022

Comments


bottom of page