top of page

Tjänsterna för mental hälsa måste fås i skick

Det har blivit mycket svårare att få vård för mentala problem. Det är omänskligt att barn som är i behov av psykisk vård, måste vänta i månader. Detta kan vi bara inte tillåta, vi måste få tillstånd en ändring.

Föreningar för mental hälsa har presenterat i ett medborgarinitiativ gällande terapigaranti som skulle förbättra grundnivån för servicen för psykiska problem. Regeringen har lovat att terapigarantin kommer att ingå i den nya strängare lagstiftningen gällande vårdgarantin. I lagförslaget som nu är offentligt, ingår trots allt ingenting om terapigarantin!

Nu om någonsin borde man ta tag i krisen av mental ohälsa. Om regeringen bedömer att terapigarantin inte lyckas genomföras på en gång skulle den kunna främjas successivt, genom att börja med barn och unga. Behandling för psykiska problem kan inte längre skjutas upp. Människor har rätt att få vård.

Mia Laiho

Riksdagsledamot, medicine doktor

Saml.

Comments


bottom of page