top of page

Primärvården kan ta lärdom från företagshälsovården

Under de senaste veckorna har det förekommit offentlig kritik mot företagshälsovården, vilket är häpnadsväckande. Förutom specialiserad sjukvård är företagshälsovården ett bra exempel på vårt väl fungerande hälsovårdssystem. Det är en ganska märklig tanke att man skulle vilja skrota sådana delar av hälsovården som fungerar, bara för att annan offentlig primärvård inte fungerar. Kärnan i problemet är inte företagshälsovården, utan den offentliga primärvården med otillräckliga resurser och för högt arbetstryck.


Företagshälsovården är expert på förhållandet mellan arbete och hälsa, som tillsammans med arbetsplatserna tar hand om att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga samt säkerheten på arbetsplatsen. Många företag erbjuder också sjukvård, vilket är förnuftigt, för att i tid kunna undvika sjukdomsproblem och lång sjukfrånvaro.


Primärvården kunde ta lärdom från företagshälsovården, speciellt när det gäller modellen för ansvarig läkare och ansvarig sjukskötare. Både klienter och vårdpersonal har goda erfarenheter av denna modell. Den här modellen skulle också kunna användas i den offentliga primärvården. Med den kunde vi förbättra effektiviteten, kvaliteten och säkerställa verksamhetens kontinuitet inom vården. Äldre människor, barnfamiljer, arbetslösa och studeranden ska också ha rätt till vård inom en rimlig tid och få tjänster av hög kvalitet.

Comments


bottom of page