top of page

Päätöstä Lohjan synnytysosaston kohtalosta on lykättävä

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 5.5.2024


HUSin palveluverkosta päätetään Husin yhtymähallituksen kokouksessa maanantaina 6. toukokuuta. Hus-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava pohti (HS Mielipide 3.5.), onko kyse populismista, kun ensin leikataan rahoitusta ja sen jälkeen vastustetaan päätöksiä.


Kyse ei ole populismista, vaan päättäjien huolesta liittyen Uudenmaan asukkaiden palveluihin. Länsi-Uudenmaan aluehallitus on pyytänyt, että Lohjan synnytysten lopettamisen ja leikkaustoiminnan muutosten vaikutuksista tehdään laajempi kokonaisarviointi, jossa arvioidaan lakkautuksen vaikutuksia muun muassa henkilöstöön, kriisivalmiuteen, ensihoitoon ja sairaankuljetuksiin sekä muiden sairaaloiden kykyyn hoitaa synnytysten ruuhkahuiput.


Selvityksessä tulisi huomioida myös Raaseporin päivystyksen mahdollisten muutosten vaikutukset Lohjan päivystyksen kuormitukseen. Selvityksessä huomioitaisiin myös lyhyellä varoitusajalla tulleen kesän 2024 synnytyssulun vaikutukset synnytystoimintaan.


Haluaisimme, että selvitys olisi käytössä ennen kuin tehdään lopullista päätöstä vuodelle 2026 suunnitelluista muutoksista. Tuleva Husin kokous siis huolestuttaa aluehallitusta, sillä päätöstä ollaan tekemässä vaillinaisin tiedoin ja ilman laajempaa vaikutusten arviointia.


Kuten tähänkin asti, teemme mielellämme Husin kanssa yhteistyötä Länsi-Uudellamaalla ja toivomme yhteistyön olevan molemminpuolista. Se on erittäin tärkeää säästötalkoissa ja potilasturvallisuuden varmistamisessa. Neljän miljoonan euron säästö Lohjan synnytysten osalta on pieni verrattuna esimerkiksi moniin mittaviin rakennus- tai it-hankkeisiin. Husin ja hyvinvointialueen budjettiin sillä ei ole merkittävää vaikutusta, mutta Uudenmaan asukkaille sillä on suuri merkitys. Hyvä yleissääntö on, ettei pidä rikkoa toimivaa.


Mia Laiho

lääketieteen tohtori, aluehallituksen puheenjohtaja (kok)

Maria Guzenina

aluehallituksen varapuheenjohtaja (sd)

Veronica Rehn-Kivi

aluehallituksen varapuheenjohtaja (r)
3 views

Comments


bottom of page