top of page

Miksi pientaloasukkaille ei ole väestönsuojia?

Venäjän hyökkäys Ukrainaa kohtaan on tuonut esille sen tosiasian, että sotilaallinen uhka voi edelleen nykypäivänäkin kohdata myös Suomea. Suomen väestönsuojien kuntotilanne on epävarma ja niitä ei riitä kaikille. Rivitalo- ja omakotiasujia kehotetaan suojautumaan omaan asuntoonsa riippumatta siitä, onko siellä kellaria tai ei. Tavallisen asunnon seinät ilman kellaria tai vahvempia rakenteita eivät suojaa sotilaallisessa hyökkäyksessä pommituksessa sirpaleilta ja muulta.

On erittäin huolestuttavaa, että monissakaan kunnissa ei ole lainkaan yleisiä suojatiloja tai ne eivät riitä kaikille. Tällöin suojatoimista vastaavat asukkaat itse ja he suojautuvat tilapäisiin suojiin eli käytännössä kotona sisätiloihin. Olisi tärkeää, että jokaiselle löytyy oman asuintalonsa läheltä osoitettu väestösuoja.

Kriisitilanteessa ihmiset saattavat jopa joutua asumaan niissä, joten varautuminen on tehtävä hyvissä ajoin. Väestösuojien rakentaminen on tärkeä osa turvallisuusuhkiin varautumista. Kysyinkin kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta suoraan mihin omakoti- ja rivitaloasukkaat hakeutuvat pommituksen aikana, jos heille ei ole osoitettavissa kunnassa siihen soveltuvaa väestönsuojaa?

Väestönsuojan rakentamisvelvoite määräytyy rakennuksen koon, käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan. Pelastuslain (379/2011) mukaan kaikkiin uusiin, vähintään 1200 neliömetrin rakennuksiin on tehtävä väestönsuoja. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten osalta väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden raja on 1500 neliömetriä.

On hämmästyttävää, että kaupunkien tiheään asutuissa kaupunkien taajamissakaan, esim. Espoossa ja Vantaalla ei ole osoitettavissa omakoti- ja rivitaloasukkaille väestönsuojaa vaan he joutuvat suojautuaan vain omaan kotiinsa riippumatta siitä soveltuuko rakennus lainkaan väestönsuojaksi.

Omakotitalo- ja rivitaloasujien asema on erittäin epäselvä, minne voisi mennä suojaan, jos Suomeen kohdistuisi sotilaallinen hyökkäys, sekä miten kotona pitäisi suojautua. Pientaloasujia ei saa jättää epätietoiseen tilanteeseen, vaan näihinkin kysymyksiin on pystyttävä varautumaan ennakolta ja löytämään ratkaisuja. Lähtökohtaisesti kaikilla kansalaisilla pitää olla yhdenvertainen oikeus suojaan riippumatta siitä asuuko kerros- tai pientalossa.

Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen väestönsuojien riittävyydestä ja kansalaisten yhdenvertaisesta oikeudesta väestönsuojiin.

Kirjallisessa kysymyksessä kysyn hallitukselta:

  • Mihin omakoti- ja rivitaloasukkaat hakeutuvat pommituksen aikana, jos heille ei ole osoitettavissa kunnassa siihen soveltuvaa väestönsuojaa?

  • Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt väestönsuojien riittävän määrän ja kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi kriisitilanteessa?

  • Mikä on valtion ja kuntien vastuu ja velvoite riittävien väestönsuojien tarjoamisessa asukkaille?

  • Kuinka ihmisille tiedotetaan heidän lähimmästä turvallisesta väestönsuojasta ennen kriisiä ja kriisin aikana?

  • Onko hallitus päivittämässä väestönsuojauksen ohjeita liittyen muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen Suomessa?

  • Onko hallitus huomioimassa ohjeistuksissa myös lemmikkieläinten suojausta?

Comments


bottom of page