top of page

Tiedote: Laiho jätti kirjallisen kysymyksen S2-opetuksen kriteereistä ja joustavasta siirtymisestä yleisopetukseen

Tiedote 6.4.2024 Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Mia Laiho jätti kirjallisen kysymyksen S2-opetuksen kriteereistä ja joustavasta siirtymisestä yleisopetukseen Perusopetuksessa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä (S2). Oppimäärä eroaa äidinkielen, toisen kotimaisen kielen sekä vieraan kielen opetuksesta.


Kansanedustaja Laiho nostaa esille haasteet siitä, että osaamistasoissa voi olla valtavia eroja jokaisessa ikäryhmässä ja moni saattaa jatkaa S2-opiskelua, vaikka taidot riittäisivät S1-opetuksen piiriin siirtymiseen.


”S2-oppilaat ovat erittäin monimuotoinen joukko oppilaita, jotka ovat monin osin eri asemassa keskenään sekä yleisopetuksen normaalia S1-opetusta saavien kanssa. Osa S2-opetusta saavista on syntynyt Suomessa ja osa on saattanut vasta muuttaa Suomeen. Osaamistasoista löytyy siis valtaviakin eroja”, Laiho painottaa.


”Suomen kielen taidot saattavat olla osalla oppilaista jo suhteellisen lyhyessäkin ajassa opiskelun aloituksen jälkeen riittävällä tasolla siirtyäkseen S1-opetuksen piiriin, mutta he saattavat silti jatkaa S2-ryhmässä. Se ei ole aina lapsen edun ja lasten yhdenvertaisen kohtelun kannalta järkevää. Kun suomen kieltä on oppinut riittävästi, olisi perusteltua siirtyä S1-opetuksen piiriin, vaikka kotona äidinkielenä olisikin jokin muu kieli. Tavoitteena pitäisi olla siirtyminen yleisopetukseen huomioiden lapsen kielelliset valmiudet ja integroitua mahdollisimman hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan”, Laiho kirjoittaa tiedotteessaan.


Laiho muistuttaa, että Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi vuonna 2022 laajan selvityksen S2/R2-opetuksen tilanteesta. Selvitys on Laihon mukaan monin osin yhä ajankohtainen. Selvityksessä todetaan mm. ”S2-opetuksen kehittämistyötä on tehty kaikilla koulutusasteilla, mutta toimivien rakenteiden aikaansaaminen edellyttää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä vielä työtä ja kansallista ohjausta. Varhaiskasvatuslaissa ei ole säännöksiä S2-opetuksesta, eikä kunnalla ole lain mukaan velvoitetta järjestää S2-opetusta, vaan sen järjestäminen perustuu kunnan päätökseen. Varhaiskasvatuksessa S2-opetusta järjestetään usein pienryhmätoimintana, ja S2-opetus toteutuu arjen vuorovaikutuksessa tai osana päivittäistä tukea. Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan vielä ole yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua S2-opetukseen.”


Laiho nostaa kirjallisessa kysymyksessään esille myös sen, että esimerkiksi mahdollisuus S2-kielipainotteisen opiskelun sijaan englanninkielisen koulupolun sujuvaan aloittamiseen olisi tärkeä asia maahanmuuttajaperheille sellaisissa tilanteissa, joissa vanhemmat saapuvat Suomeen muutamaksi vuodeksi erityistä osaamista vaativiin tehtäviin.


Laiho kysyy ministeriltä kirjallisessa kysymyksessään muun muuassa, onko S2-opetuksen toimivuutta arvioitu, onko tulossa kriteerit S2-opetukseen osallistumisesta ja arviointia S2:n kriteereiden täyttymisestä opiskelun edetessä.


”Monia toimia tarvitaan suomen kielen yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien ja oppilaiden yhdenvertaisten kohtelun edistämiseksi”, Laiho päättää.


Kirjallinen kysymys muine kysymyksineen löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.


Kysymyksen allekirjoittivat myös kokoomuksen kansanedustajat Marko Kilpi, Milla Lahdenperä ja Oskari Valtola.


Lisätietoja:

Mia Laiho

050 433 6461

 14 views

댓글


bottom of page