top of page

Kotitalouksien arjen kustannukset eivät saa karata käsistä

Sähkön ja ruuan hintojen nousu kurittavat kotitalouksia ennennäkemättömällä tavalla. Monessa perheessä joudutaan vakavasti pohtimaan, miten normaalista arjesta selvitään. Kiinteistövero uhkaa myös nousta ensi vuonna 7–9 prosenttia johtuen rakennuskustannusindeksin muutoksesta. Kiinteistöverojen korotus yhdistettynä energian, ruuan sekä muiden tuotteiden hinnannousuun asettaa monet eläkeläiset ja perheet ahtaalle.

Sähkömarkkinoiden korjaaminen on keskeisen tärkeä asia sekä kotitalouksille että yrityksille. Suomessa on tehty keski-Eurooppaan verrattuna monia hyviä energiaratkaisuja. Olemme satsanneet päästöttömään vesi- ja tuulivoimaan, nostaneet energiaomavaraisuuttamme ja ylläpitäneet nykyistä ydinvoimakapasiteettia. Suomi on jo nykyisellään yli 90-prosenttisesti omavarainen sähkön osalta ja jos Olkiluoto 3 saadaan pian toimimaan, sähköntuotannon omalle kansalle pitäisi olla turvattu.

Sähkön pörssihinnan voimakkaat vaihtelut johtuvat merkittävältä osin tuulisuuden päivittäisestä vaihtelusta, minkä takia säästä riippumatonta sähköntuotantoa tulee edistää pikaisesti. Tarvitsemme tuulivoimaa laajemmin ympäri maata sekä energian varastointiin ja kulutusjoustoihin liittyviä ratkaisuja. Jatkossa on myös varmistettava, että pohjoismaisessa sähköpoolissa mukanaolon tulisi hyödyntää suomalaisen kuluttajan etua.Hallituksen olisi välttämätöntä tehdä päätös, ettei kiinteistöveroa koroteta ensi vuonna.

Sähkön hintakriisin helpottamiseksi kaikki mahdollinen sähkön tuotantokapasiteetti pitää saada kuluttajien tarpeisiin ensi talvena. Kaikki energian tuotantotavat on huomioitava, mukaan lukien kivihiili ja turve. Hyvin toimivat sähkömarkkinat turvaavat päästöttömästi tuotetun sähkön edullisesti ja toimitusvarmasti. Sitä varten tarvitsemme sekä akuutteja että pitkän aikavälin toimia. Ilman rakenteellisia muutoksia sähkön hinta jatkaa voimakasta vaihtelua ja markkina on epävakaa.

Sähköyhtiöiden takoessa voittoja valtion tulee varmistaa tarvittavin lainsäädännöllisin toimenpitein, ettei tavallinen kuluttaja joudu maksumieheksi välttämättömän sähkönsaannin osalta, energian hinta pysyy kohtuullisena ja kotitaloudet eivät ajaudu kohtuuttomiin maksuvaikeuksiin.

Hallituksen olisi välttämätöntä tehdä päätös, ettei kiinteistöveroa koroteta ensi vuonna. Lisäksi on varmistettava, että ruuan hinta pysyy kuluttajille kohtuullisena. Talouskriisistä huolimatta on pystyttävä huolehtimaan arjen perustarpeista. Ihmisten on päästävä töihin, ruokaa tarvitaan ja talojen on lämmittävä.

5 views

Comments


bottom of page