top of page

Kokoomuksen ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 18.10.2023

Keskusta jätti välikysymyksen sote-palveluista, mistä käytiin keskustelua eduskunnassa keskiviikkona 18.10.2023.


Pidin kokoomuksen ryhmäpuheen:


Arvoisa puhemies,


Hallituksen tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, jossa turvataan kaikenikäisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Keskustan välikysymyksessä on aivan oikein tunnistettu, että ”sosiaali- ja terveyspalvelut ovat mittari siitä, miten Suomi […] toimii ja miten verorahoja käytetään”. Siksi Orpon hallitus on tarttunut toimiin sote-palveluiden saatavuuden parantamiseksi ja kustannuskasvun hillitsemiseksi. Toimiin, joita kokoomus on peräänkuuluttanut tässä salissa jo vuosien ajan.


Hyvä puhemies,


Välikysymyksen huoli on aiheellinen, mutta esittäjä ja osoite on väärä. Nykyinen sote-sotku oli Marinin hallituksen keskeisiä niin sanottuja ”uudistuksia”. Hyvinvointialueet noudattavat Marinin hallituksen säätämiä lakeja. Alaa pitkään seuranneena sote-ammattilaisena ja päättäjänä en ole tippaakaan yllättänyt siitä, ettei Keskustan sote-malli ratkaissutkaan ongelmia.


Kesäkuussa 2021 tässä salissa keskusteltiin sotesta kokoomuksen ja silloisen opposition välikysymyksen pohjalta. Tuo salikeskustelu on kuin ennustajan pöydältä – niin hyvin ovat esittämämme varoitukset käyneet toteen.

Arvoisat keskustalaiset,


te teitte sote-uudistuksen, joka ei vastannut uudistuksen tavoitteisiin. Onnistuitte luomaan kokonaan uuden rahasyöpön hallintotason, mutta ette onnistuneet parantamaan palveluita, taloudellista kestävyyttä tai hoitoonpääsyä. Sen sijaan lisäsitte byrokratiaa ja normeja, jotka ovat pahentaneet henkilöstöpulaa, pidentäneet hoitojonoja ja johtaneet epätarkoituksenmukaiseen vuokralääkäribisnekseen. Tämän jatkoksi vielä romutitte Kela-korvaukset. Oli Marinin hallituksen arvovalinta laittaa rahat hallintoon, ei palveluihin.


Arvoisa puhemies,


Orpon hallitus on aloittanut työnsä muutama kuukausi sitten. Emme ole jääneet tuleen makaamaan. Heti ensimmäisestä istuntokaudestaan lähtien hallitus tuo eduskuntaan esityksiä, joiden avulla korjataan edellisen hallituksen sotkuja.

Kela-korvausten reilulla nostolla helpotamme hyvinvointialueiden työtaakkaa purkamalla hoitojonoja. Tämän lisäksi valmistelemme ensi vuoden aikana uuden, perusterveydenhuoltoa tukevan Kela-korvausmallin.


Hallitus tekee myös toden teolla ratkaisuja sote- ja pelastusalan henkilöstön saatavuuden ja hoidon turvaamiseksi. Hallitus käynnistää mm. hyvän työn ohjelman työhyvinvoinnin kohentamiseksi, lisää alan opiskelupaikkoja, vähentää työn normituksia ja työntekijöiden lausuntotaakkaa, parantaa hoidon jatkuvuutta omalääkäri-omatiimimallilla, sekä kohdentaa ammattilaisten työpanosta koulutusta vastaavaan työhön – eli varsinaiseen hoitoon ja hoivaan.


Ikääntyvässä Suomessa rajattuja verovaroja pitää myös suunnata entistä vaikuttavimpiin palveluihin ja hoitoihin. Vahvistamme ennaltaehkäiseviä perustason ja matalan kynnyksen palveluja, hyödynnämme palveluseteleitä, parannamme hoitopolkuja ja digipalveluja. Orpon hallitus toteuttaa myös pitkään odotetun lasten ja nuorten terapiatakuun.

Toisin kuin täällä pelotellaan, ei hallitus ole leikkaamassa sote-rahoitusta, vaan sote-palveluihin tullaan tällä kaudella laittamaan noin miljardi euroa lisää joka vuosi! Enemmän kuin joka neljäs valtion keräämä veroeuro tulee menemään soteen. Se ei todellakaan ole leikkaamista!


Arvoisa puhemies,


Kokoomus haluaa kiittää hoitohenkilökuntaa vuosien epävarmuudessa pärjäämisestä. Me ymmärrämme hyvinvointialueiden haasteellisen tehtävän palveluidensa uudistamiseksi ja taloutensa tasapainottamiseksi. Hyvinvointialueiden johdolla on valta ja vastuu. Hallitus on hyvinvointialueiden tukena ja kumppanina tässä työssä. Tavoitteenamme on järjestää palvelut kustannusjärkevillä, vaikuttavilla ja asiakaslähtöisillä tavoilla, hoitohenkilökunnan työhyvinvointi huomioiden sekä monituottajuutta hyödyntäen.


Jonoissa kukaan ei parane. On vihdoin aika saada ihmiset jonoista hoitoon!

コメント


bottom of page