top of page

HSL:n hinnoittelu on epäoikeudenmukainen

HSL:n hallitus vahvisti 31.10.2023 pitämässään kokouksessa lippujen hinnat vuodelle 2024. Mediassa hinnanalennusta ehdittiin juhlia jo ennen kuin hallitus oli ehtinyt lukea asialistaa loppuun asti ja päätöstä ylistäviä otsikoita on näkynyt myös päätöksenteon jälkeenkin. Juhlahumu tosin päättyy vyöhykerajalle, sillä espoolaisten kannalta päätös ei ollut toivotunlainen, vaikka osa hinnanalennuksen piiriin pääseekin.


Päätöksellään HSL:n hallitus alensi kahden vyöhykkeen (AB, CD) lippujen hintoja keskimäärin 5,3 prosentilla leventäen samalla kuilua kolmen vyöhykkeen (ABC, BCD) lippuihin. Jatkossa kahden vyöhykkeen kausilipun saa 66,60 eurolla ja kolmen vyöhykkeen 99,40 eurolla. Hintaero nousi neljä euroa edellisvuoden tasosta vaikka tavoitteena tulisi olla hintaeron kaventaminen.


Keskustelu hinnoittelumallista ja vyöhykerajoista nousi esille jo keväällä tehdyn laajan selvityksen myötä ja silloin kävi selväksi, että tässä kysymyksessä hallitus jakautuu helsinkiläisiin ja muihin. Helsinkiläiset ajavat edullista A-vyöhykkeen lippua, kun taas espoolaisten ja vantaalaisten tavoite on päästä eroon kaupunkia pilkkovista vyöhykerajoista. Viime hallituksen kokouksessa teimme Maria Rajalan johdolla vastaesityksen tasahintamallista (kaikkien vyöhykkeiden liput saman hintaisia), joka olisi ollut koko HSL-alueen näkökulmasta nyt valittua mallia oikeudenmukaisempi ja lisännyt joukkoliikenteen käyttöä. Äänestys oli tiukka, päättyen ääniin 7-7, puheenjohtajan äänen ratkaistessa tuloksen. Äänestystulos oli suuri pettymys Espoolle ja tavoitteelle saada kuntalaiset samalle vyöhykkeelle. Jätimme päätöksestä eriävän mielipiteen.


Erityisen epäoikeudenmukainen hinnoittelumalli on AB-vyöhykerajan taakse jääville. Espoossa C-vyöhykkeelle jää metron jatkeena väestörikas ja kasvava Espoonlahti sekä radanvarrelta Tuomarila, Espoon keskus, Kauklahti ja koko Pohjois-Espoo. Vyöhykerajan sijoittaminen keskelle kaupunkia asettaa asukkaat epäoikeudenmukaiseen asemaan keskenään ja on lisäksi keinotekoinen. Vyöhykerajan sijoittamiselle ei löydy mitään perusteltua syytä; sijaintia ei määrittele kilometrimääräinen etäisyys Helsingin keskustasta eikä edes metroradan pituus. Länsimetron jatkeen myötä oli toiveena saada myös vyöhykeraja jatkumaan Kivenlahteen saakka. Jatkamme työtä vyöhykerajan poistamiseksi.


Mia Laiho (kok.)

Maria Rajala (sd.)

Heli Halava (vihr.)

Kirjoittajat ovat HSL:n hallituksen jäseniä Espoosta


Julkaistu Länsiväylässä 6.11.2023
45 views

Comentários


bottom of page