top of page

Eduskunnan asumisverkosto on huolissaan asumiskustannusten noususta ja kiinteistöverosta

Tiedote 24.6.2024 Eduskunnan asumisverkosto on huolissaan asumiskustannusten noususta sekä valmisteilla olevan kiinteistöverouudistuksen mahdollisista vaikutuksista asumiskustannuksiin. Vuoden 2024 alussa on tullut jo voimaan maapohjan veroprosentin korotus 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin, mikä näkyy jo tämän vuoden kiinteistöveroissa ja ihmisten kukkaroissa.


Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla korjataan kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus toteutetaan pitkillä siirtymäajoilla. Kiinteistöveron muutokset ovat kohtuullisia kiinteistön omistajille.”


Eduskunnan asumisverkosto pitää tärkeänä, että kaikkien asumiseen liittyvää uudistusta tehtäessä osallistetaan valmistelutyössä alusta lähtien kansalaisia ja heitä edustavia sidosryhmiä. On tärkeää saada riittävän ajoissa tietoa, mitä toimenpiteitä kiinteistöverouudistuksessa on valmisteilla.


- Perustuslain 14 § mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi sidosryhmien kautta, korostaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander. 


”Asumiskustannukset ovat jo nykyään kovia erityisesti pääkaupungissa ja Uudellamaalla. Perheillä on myös pääkaupunkiseudulla raskaammat asuntolainat harteillaan. Tilanne on jo nykyisellään kohtuuton erityisesti monille eläkeläisille aiemman kiinteistöveron noston ja vanhenevien kiinteistöjen lisääntyvien korjaus- ja lämmityskulujen myötä”, huomauttaa Mia Laiho, joka toimii eduskunnan asumisverkoston puheenjohtajistossa.


Lisätietoja: 

Mia Laiho, kansanedustaja, asumisasioiden verkoston varapuheenjohtaja, mia.laiho@eduskunta.fi puh.050 433 6461

Marju Silander, toiminnanjohtaja, Suomen Omakotiliitto ja asumisasioiden verkoston sihteeri, marju.silander@omakotiliitto.fi puh. 045 7200 626


”Eduskunnan asumisverkosto edistää päättäjien ja asumisalalla toimivien järjestöjen vuorovaikutusta ja tiedonvälitystä. Kansanedustajista koostuva verkosto on perustettu vuonna 2022. Suomen Omakotiliitto toimii verkoston sihteerinä.”
0 views

Comments


bottom of page