top of page

Alla bör ha en egen familjeläkare

Husläkarmodellen är ett beprövat koncept och har länge använts i många europeiska länder. Det skulle vara förnuftigt för alla att en läkare är bekant för patienten och känner till hens historia. Patienten skulle då inte behöva berätta allt från början återigen. Familjeläkarmodellen har också den fördelen att kontinuiteten i vården främjas, vilket gynnar både patienten och läkaren. Om alla hade sin egen läkare skulle kundorienterad service, tillgång till personal samt arbetsvälbefinnandet sannolikt förbättras. Antalet patienter per läkare bör dock ligga på en rimlig nivå. Det vore vettigt att läkare, sjuksköterskor och terapeuter även skulle kunna ta emot patienter som privata yrkesutövare. När det är som bäst är arbetet på vårdcentralerna både intressant och krävande om bara arbetsmängden är rimlig, personalen har möjlighet att påverka sin arbetsbe-skrivning och att ledningen är rejäl och renhårig.

Commenti


bottom of page