Luottamustehtävissä


Nykyiset luottamustehtäväni:

Olen aloittanut kansanedustajana 5.3.2018. Eduskunnassa olen perustuslakivaliokunnassa ja liikenne-ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen varajäsenenä sosiaali-ja terveysvaliokunnassa.

Toimin myös Espoon Kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus huolehtii toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sen mukaisesti mitä valtuustossa on päätetty. Kaupunginhallituksen alaisuudessa on konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sekä tila- ja asuntojaosto. Olen Kaupunginhallituksen jäsen ja konsernijaoksen varapuheenjohtaja.

Toimin lisäksi sosiaali-ja terveyslautakunnassa . Sosiaali- ja terveyslautakunta linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteistä Espoossa. Lautakunta seuraa toimintaa ja tekee tarvittaessa ehdotuksia palvelujen ja toiminnan parantamiseksi. Olen varajäsenenä ruotsinkielisessä opetuslautakunnassa, Svenska rum:ssa. Opetustoimen asiat ovat sydäntäni muutenkin lähellä lasteni kautta kolmen lapseni ollessa eri luokka-asteilla ekaluokkalaisesta lukiolaiseen. Toimin lisäksi Etelä-Tapiolan lukion johtokunnan puheenjohtajana.

Koulun johtokunnan puheenjohtajana vanhempien, oppilaiden ja opettajien yhteistyön edistämisen koen tärkeänä. Vanhempien ja koulun hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitämisen lisäksi johtokunta päättää koulun toiminnan kannalta keskeisistä asioista. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman, lukuvuosisuunnitelman ja määrärahojen suunnitelman.

Uuttamaata koskevan päätöksenteon osalta olen vaikuttamassa Uudenmaan maakuntavaltuustossa.

Toimin myös Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen jäsenenä. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on päihdekuntoutuspalveluja tarjoava keskus, joka sijaitsee Hyvinkäällä. Kuntayhtymään kuuluvat Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Nykyiset luottamustehtäväni:

 • Kansanedustaja
 • Kaupunginhallituksen jäsen
 • Kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja
 • Sosiaali-ja terveyslautakunta, Kaupunginhallituksen edustaja
 • Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen
 • Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen jäsen
 • Svenska rum, varajäsen
 • Kokoomuksen hyvinvointipolitiikan verkoston puheenjohtaja
 • Etelä-Tapiolan lukion johtokunnan puheenjohtaja
 • Espoon Kansallisseura, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Kirkkovaltuuston jäsen

Aiemmat luottamustehtäväni:

 • Kaupunginhallituksen jäsen 2013-2017
 • Kaupunginhallituksen elinkeino-ja kilpailukykyjaoston varajäsen 2013-2017
 • Kaupunginhallituksen tila-ja asuntojaoston varajäsen 2013-2017
 • Sosiaali-ja terveyslautakunta, Kaupunginhallituksen edustaja 2013-2017
 • Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen jäsen 2013-2017
 • Kilonpuiston koulun johtokunta, puheenjohtaja 2013-2017
 • Kirkkovaltuusto vuodesta 2015 alkaen
 • Espoon Kansallisseura (Kokoomuksen paikallisyhdistys), hallituksen varapuheenjohtaja 2015-->
 • Espoon Kansallisseura, hallituksen jäsen 2012-2015
 • Kilonpuiston koulun johtokunnan jäsen 2009-2012
 • Vanhempien kannatusyhdistyksen ylläpitämän päiväkodin johtokunnan jäsen 2011-2013
 • Mannerheimintien Lastensuojeluliiton jäsen vuodesta 2000