Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa

Kansanedustajana ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajistossa olleena ajattelen, että kokemustani ja sote-lakien asiantuntijuuttani tarvitaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Olemme nyt uuden edessä ja käynnistämässä historiallisen suurta sote-muutosta. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään koko Länsi-Uudenmaan alueen asukkaille uuden hyvinvointialueen toimesta.

On ensiarvoisen tärkeää, että muutosta rakennetaan yhdessä kuntarajoista ja puolueesta riippumatta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa työnsä haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Rahoitus tulee valtiolta ja meidän on käytettävä varamme järkevästi niin, että ihmisten palvelut voidaan turvata koko hyvinvointialueella. Myös koronan aiheuttama hoitovelka ja mielenterveysongelmien paheneminen vaativat toimenpiteitä. Hoitoonpääsyn parantamisesta koko alueella on huolehdittava. Lukuisat tietojärjestelmät ja niiden yhteensovittaminen tulee vaatimaan toimenpiteitä ja myös lisää valtion rahoitusta ennen vuodenvaihdetta 2023. Henkilöstölle muutos on myös iso muutos, ja heidän työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen on kiinnitettävä erityinen huomio muutenkin.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle, kuntien kanssa tehtävä yhteistyön on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota, sillä terveyden edistämisellä kuten liikunnalla ja ihmisten toimintakyvyn ja mielenterveyden edistäjänä kunnan palveluilla on suuri merkitys, jotta ei tarvittaisi raskaampia palveluja. Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava.

Länsi-Uusimaa on kaksikielinen hyvinvointialue ja tämä tulee huomioida kaikissa sote-palveluissa. Länsi Uudenmaan hyvinvointialueella on myös erityisvastuu ruotsinkielisten palveluiden kehittämisestä valtakunnallisesti koko Suomessa.

Olemme historiallisen muutoksen edessä, joka koskettaa kaikkia länsi-Uudenmaan alueen asukkaita. Edessämme monia mahdollisuuksia kehittää ja luoda paremmin toimivia palveluita asukkaiden parhaaksi.

Tehdään se yhdessä!