Lapsiperheitä ja koululaisia ei saa laittaa talouden maksumiehiksi

Keskiviikko 3.12.2014 - Mia Laiho

Tänään oli valtuustossa käsiteltävänä vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma. Alkuperäisessä kaupunginjohtajan esityksessähän oli paljon säästökohteita, joita itse en voinut hyväksyä, eikä moni muukaan valtuutettu. Valtuuston neuvottelutoimikunnassa edeltävästi päästiinkin hyvään lopputulokseen, kun lapsiperheitä, lapsia ja nuoria koskevista säästöehdotuksista luovuttiin. Espoo-lisä säilyy siis edelleen, iltapäiväkerhojen määrärahoihin ei tehdä leikkauksia eikä kouluavustajien määrää vähennetä. Nämä kaikki palvelut ovat niitä, jotka auttavat lapsiperheitä selviämään paremmin arjessa, lapsia ja koululuokkia voidaan tukea edelleen koulussa, ja pienillä koululaisilla on mahdollisuus päästä iltapäiväkerhoon koulun jälkeen. Vanhusten palveluihin saatiin myös lisämäärärahaa.Tämän lisärahan kohdentamisen omaishoidon tukemiseksi näen tärkeänä. Omaishoitajat tekevät tärkeää, arvokasta ja kunnan ja valtionkin kannalta katsottuna myös kustannuksiltaan edullista vanhusten hoitoa. On ensiarvoisen tärkeää että tuemme omaishoitajien jaksamista arvokkaassa, ja raskaassa työssä, joka on heille useille samalla myös elämänvalinta oman rakkaan läheisen hyvän ja varmasti parhaan hoidon puolesta. Olen myös tyytyväinen, että veroprosentti pystytään pitämään ennallaan. On tärkeää että työn tekeminen on aina kannatettavampaa kuin joutenolo ja ostovoima säilyy mahdollisimman hyvänä. Palveluiden järjestämisessä on palveluiden leikkaamisen sijasta keskityttävä rakenteellisiin muutoksiin ja uudistaa aiempia toimintatapoja.  Talousarvio hyväksyttiin tänään soittain. Sen käsittely jatkuu valtuustossa ensi maanantaina.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, talousarvio, säästöt

Talousarvioneuvotteluissa kunnallisvero ei nouse, Espoo-lisä säilyy, tukea omaishoitoon ja kouluavustajiin

Lauantai 15.11.2014 - Mia Laiho

Valtuustoryhmän sisällä eri puolueiden välillä on eilen saavutettu neuvottelutulos vuoden 2015 kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä. Sosiaali- ja terveystoimi saa lisärahaa 2,4 miljoonaa euroa, sivistystoimi 2,7 miljoonaa euroa sekä tekninen ja ympäristötoimi  0,4 miljoonaa euroa.Näillä näkymin kunnallisvero tulee pysymään 18.0%:ssa. Tuloveroprosentin säilyminen ennallaan on tärkeää ostovoiman säilymisen ja talouden pitämiseksi vireänä. Esityksessä ollut kotihoidon tuen Espoo-lisä tulee säilymään myös v2015. Olisikin ollut perheitä kohtaan kohtutonta muuttaa perusteita näin nopealla aikataululla, kun perheet ovat suunnitelleet hoitojärjestelyt jo sillä oletuksella että se säilyy.  Lisävaroja tulee erityisopetukseen ja kouluavustajiin, koululaisten iltapäivähoitoon ja asukaspuistoihin ja  perhe- ja sosiaalipalveluihin. Kouluavustajia tulee olla riittävästi, jotta oppilaat saavat riittävän tuen opetuksen mukana pysymisessä ja kouluavustajilla on merkitystä myösluokan työrauhalle, ja kaikkien luokan oppilaiden hyvinvoinnille. Minusta merkittävää on myös että erityisesti omaishoitoon ja kotihoitoon saadaan lisätukea. Espoossa omaishoidon kriteerit eivät saa olla muita kuntia tiukemmat. Omaishoitajat tekevät tärkeää ja arvokasta työtä. Ilman heidän panostaan, kotihoito ei monesti onnistuisi, mikä tarkoittaisi raskaampaa ja kalliimpaa hoitomuotoa laitoksessa tai ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.  Espoossa kaavoitus on ollut hidasta, ja prosessi on ollut hidasta ja paikoin tehotontakin. Siihen on luvassa nopeuttamista. Talousarvioehdotuksesta valtuuston päätöksentekoon tulee ensimmäiseksi tuloveroprosentti 17.11.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Talousarvioneuvotteluissa Espoo-lisä säilyy, kunnallisvero ei nouse, omaishoitoon ja kouluavustajille lisätukea