Päihderiippuvaisten äitien hoitoon tarvitaan pysyvä rahoitus ja pakkohoitomahdollisuus

Perjantai 5.12.2014 klo 0:38 - Mia Laiho

Odottavien äitien päihderiippuvuus on vakava asia. Jopa noin kuudella prosentilla odottavista äideistä on alkoholiongelma. Alkoholin käyttöö vaurioittaa sikiötä, ja sen käytöstä voi aiheutua kehityshäiriöitä, kehitysviivästymiä ja vaikeaa kehitysvammaisuutta. Päihderiippuvaiset äidit olisi löydettävä jo varhaisessa vaiheessa. Paras tilanne tietenkin olisi, jos päihderiippuvuus voitaisiin todeta jo siinä vaiheessa kun raskaus on mahdollisesti vasta suunnitteilla. Tällöin voisi yrittää hoitaa ensin päihdeongelmaa, ja ohjata asiakas vieroitushoitoon. Viimeistään kuitenkin neuvolassa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa raskauden toteamisen jälkeen ongelmaan tulisi puuttua, jos merkkejä ja viitteitä päihteiden käytöstä nousee esille. Jos tällaista todetaan niin tilanteeseen tulisi aktiivisesti puuttua ja tarjota äidille päihdevieroitushoitoa ja muita tukitoimenpiteitä.  Suurin osa tulevista äideistä toivoo lapsensa parasta, ja sinällänsä ymmärtävät että päihteet voivat vaurioittaa lasta, kun se heille selostetaan, ja he ovat valmiita vastaanottamaan päihderiippuvuuteensa hoitoa. On kuitenkin valitettavasti myös niitä äitejä, jotka eivät myönnä ongelmaansa ja eivät halua siihen hoitoa. Tällöin raskaudenaikainen pakkohoito päihdehoidon suhteen tulisi mielestäni mahdollistaa. Päihdeäitien pakkohoitoasian ministeri Huovinen kuitenkin veti viime keväänä pois terveydenhuollon itsemääräämishoitolain sisällöstä. Tämä oli suuri takaisku ennen kaikkea niille kaikille syntymättömille lapsille, joita alkoholi vaurioittaa jatkuvasti. Meillä tulisi olla mahdollisuutta suojella sikiötä raskaudenaikana, kun tiedämme että runsas ja jatkuva alkoholinkäyttö vaurioittaa sikiötä. Hoidettu tai hoidossa oleva päihdeongelma olisi myös parempi aloitusalusta äidin ja tulevan lapsen yhteiseen elämänalkuun. Jos päihteiden käyttöön ei ole puututtu raskauden aikana, niin päihteiden käyttö todennäköisimmin jatkuu myös myöhemmin. Tämä tarkoittaa syntyvälle lapselle jo heti ensi hetkistä alkaen kosteaa kotiympäristöä, ja haasteellista perhe-elämää, ja mahdollisia lastensuojelullisia toimepiteitä.

Syntymättömät lapset eivät pidä itsestään ääntä, ja vammautuneille lapsille alkoholin aiheuttamat vauriot ovat jo tapahtuneet. Olen vahvasti sitä mieltä, että päihdeäitien pakkohoito tulee tehdä mahdolliseksi jatkossa. Vapaaehtoinen hoito tulee tietenkin aina olla ensisijaista, mutta jos nähdään ettei siihen riitä äidillä sitoutumista, ja omia resursseja, niin yhteiskunnan tulisi näissä tilanteissa tulla äidin tueksi ja auttaa syntymätöntä lasta tarvittaessa myös vastentahtoisesti.

3.12.14 eduskunnassa sovittiin 1.5 milj  lisämaaräraha päihdeäitien hoitoon. On tietenkin hyvä että lisämääräraha tähän tarkoitukseen myönnettiin, mutta toisaalta surullista todeta että näinkin tärkeän asian hoitamiseksi joudutaan vuosittain hakemaan erikseen lisämäärärahaa, kun rahaa ei ole budjetoitu itse budjettiin. Tiedämme kuitenkin hyvin että päihderiippuvaisia äitejä on jatkuvasti, ja valitettavasti heidän määrä ei ole laskeva.

1 kommentti . Avainsanat: Päihdeäidit, neuvolat, pakkohoito, päihderiippuvuus, sikiövauriot