Espoon talous kestää inhimilliset ryhmäkoot ja turvallisen kouluympäristön

Lauantai 26.11.2016 - Mia Laiho

Espoon vuoden 2017 talousarvioesityksessä perusopetuksen ja lukion tuntiresurssista esitetään leikkausta samanaikaisesti kun Espoon oppilasmäärä kasvaa noin 800 oppilaalla. Tokaluokkalaiset eivät voisi enää mennä iltapäivätoimintaan ja iltapäivähoidon maksut korotettaisiin melkein päivähoitomaksujen tasolle. Säästöt tarkoittaisivat käytännössä ryhmäkokojen kasvua, jakotuntien vähenemistä ja lapsen yksilöllisen huomioimisen mahdollisuuden vähenemistä. Lukion osalta säästö tarkoittaisi noin 32 kurssin vähennystä / lukio, ja kaikissa Espoon suomenkielisissä lukioissa yhteensä noin 350 kurssia. Tämä tarkoittaisi merkittävää valinnaisaineiden vähenemistä ja ryhmäkokojen kasvua.  Monissa kouluissa ei ole edes tarpeeksi isoja luokkia, joihin suuret ryhmät kohtuudella mahtuisivat. Huomioiden vielä valitettavan yleiset sisäilmaongelmat, täyteen ahdetut luokat eivät paranna lasten ja henkilökunnan tilannetta. Ja vaikka sisäilmaongelmia ei olisi todettu, riski oireiluun kasvaa ilmavaihdon huonontuessa.

Nyt suunnitellut säästöt olisivat noin 2 miljoonaa. Samanaikaisesti kuitenkin miljardiluokan kustannukset aiheuttavan metrohankkeelle ollaan hakemassa lisälainan takausta kaupungilta 100 miljoonaa euroa, ja Espoon sairaalankin kustannukset ovat nousseet jo yli 170 miljoonaan euroon.

Viivästyneet rakennushankkeet kerryttävät taukoamatta suuria laskuja espoolaisille. Niissä laskuissa miljoona sinne tai tänne on pikkusumma. Lasten kohdalla sen sijaan jokainen euro on investointi tulevaisuuteen, ja maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin lasten ja perheiden hyvinvointina, parempina oppimistuloksina ja tulevina Espoon veronmaksajina.

Espoon vuoden 2017 budjetti päätetään valtuustossa 7.12.16. Sisäilmaongelmaisten päiväkotien ja koulujen korjaukseen/uusiin rakennuksiin on löydyttävä riittävästi rahaa turvallisen työympäristön takaamiseksi lapsille ja työntekijöille. Päiväkotien ja opetuksen maltilliset ja inhimilliset ryhmäkoot ovat lasten ja nuorten oikeus, ja siitä on pidettävä myös kiinni.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: opetus, metro, ryhmäkoko, sisäilmaongelma, iltapäivähoito

Länsimetron jatkeen rahoitusmallista päätös valtuustossa

Tiistai 30.9.2014 - MIa Laiho

Eilen valtuustossa käytiin vilkas ja pitkäkestoinen keskustelu liittyen länsimetron jatkon rahoituksen suhteen. Itse metrostakin käytiin edelleen keskustelua huolimattasiitä että valtuusto on jo aiemmin hyväksynyt metron rakentamisen. Rahoitusratkaisusta välille Matinkylä-Kivenlahti saatiin lopulta loppuillasta päätös länsimetron rahoitus selvin numeroin äänestystuloksella 64-10.

Tavoitteena on, että länsimetron jatkeen rakentaminen alkaisi lokakuussa 2014 ja hanke valmistuisi 2020. Metron jatkeen asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Vaikka metro on kustannuksiltaan suuri investointi, metrohanke avaa Espoolle useita mahdollisuuksia ja osaltaan tuo mukanaan taloutta vilkastuttavia elementtejä. Metro  tuo mukanaan rakentamista, työpaikkoja, uutta kaupunkirakennetta, sujuvaa raiteisiin tukeutuvaa matkustamista ja elinkeinoelämän vilkastumista.  Kaavoituksen tulee olla sujuvaa, ja hyvin suunniteltua niin että metron vaikutusalueesta saadaan viihtyisiä, toimivia asuin-ja palvelualueita. Länsimetron jatkeen rakentamisen ja rahoituksen järjestämisestä vastaa Länsimetro Oy.

Valtio on sitoutunut osallistumaan länsimetron kustannuksiin 30 prosentin osuudella. Valtion rahoitusosuus alkaa vuonna 2017. Valtuusto edellyttää jatkossa, että hankkeen riskienhallinnasta, kustannusten kehittymisestä sekä pitkän aikavälin vaikutuksista kaupungin käyttötalouteen raportoidaan valtuustolle säännöllisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: länsimetro, Kivenlahti, kaavoitus, työpaikat