Lapsia ja nuoria on autettava juuri nyt

Lauantai 17.4.2021 - Mia Laiho


Nuorten mielenterveysongelmat, huumausaineiden käyttö ja törkeät väkivaltarikokset ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Koskelan raaka ja väkivaltainen nuoren kuolema nosti esiin järkyttävällä tavalla nuorten pahoinvoinnin. Sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset että opettajat viestivät, että osassa perheitä vanhemmuus on hukassa. Perheen mukaan ottaminen osaksi lapsen ja nuoren hoitoa on erityisen tärkeää. Perustasolla lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat kuitenkin puutteelliset.

Koulukuraattoreille ja koulupsykologeille on niukasti aikoja, erikoissairaanhoitoon on pitkät hoitojonot ja nuorten päihdehoitopaikkoja on liian vähän. Pirstaleisen palveluverkon takia nuori hukkuu eri toimijoiden välisiin railoihin. Vaikeasti väkivallalla oireileville nuorille tarvitaan myös lastensuojelun sijoituspaikkoja, joissa nuorille voitaisiin asettaa turvalliset rajat ja varmistaa samalla muiden lasten ja työntekijöiden turvallisuus.

Lasten ja nuorten auttamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä perheiden, koulun, oppilashuollon, lastensuojelun, poliisin ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Monissa poliisilaitoksissa on perustettu moniammatillinen työryhmä, joka arvioi rikoksilla oirehtivan nuoren tilannetta. Työryhmässä on mukana poliisien lisäksi sosiaalityöntekijä ja usein myös psykiatrinen sairaanhoitaja. Myös Länsi-Uudenmaan poliisilla on hyviä kokemuksia ennaltaehkäisevästä toiminnasta, jolla pyritään rikoskierteen katkaisemiseen ja ohjaamaan nuori tukipalvelujen piiriin.

Koulukiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumiseksi tarvitaan myös vaikuttavampia toimenpiteitä. Jätimme Kari Tolvasen ja usean muun valtuutetun kanssa syksyllä valtuustoaloitteen, jossa ehdotimme, että Espooseen laaditaan selkeä, eri viranomaisten kanssa yhteisesti sovittu toimintamalli kouluväkivaltatapausten käsittelyyn. Tämä toisi lisää tukea opettajille sekä lisäisi luottamusta tapausten käsittelyyn niin oppilaiden kuin huoltajien suuntaan. Oikea-aikaisella tuella voidaan ehkäistä raskaampien palvelujen tarvetta, vähentää lieveilmiöitä, henkisiä kärsimyksiä sekä kustannuksia. Lapset ja nuoret eivät voi jäädä odottamaan. He tarvitsevat apua juuri nyt

Julkaistu Länsiväylässä 17.4

Avainsanat: Mielenterveys, lapset, nuoret, koulukuraattorit, koulupsykologit, koulukiusaaminen, väkivaltarikokset


Kommentit

22.4.2021 22:35  Timo

Hei Mia,

Hyvä kirjoitus aikaisen vaiheen tuen tarpeesta ja lisäresurssien osalta terveydenhuoltoon.

Mutta ei yhtään sanaa vieraannuttamisesta joka on todella monen oireilevan nuoren elämässä se kipeä taustasyy ja usein muita ongelmia vielä suurempi.

Eikä sijoitukset tai huostaanotot ongelmaa ratkaise. Niiden rahoitusmalli on ihan kestämätön kuten tiedämme. Sen sijaan pitäisi palkita kuntia avohuollon laadullisesta asiakastyöskentelyn onnistumisista ja suunnata rahat terapiaan ja lääkäreihin sekä koulun psykologeille jne. Laittaa sanktioita mieluummin siitä kun joudutaan huostaanottoon joka lähes aina traumatisoi.

Ei kuin muuttamaan systeemiä yhdessä paremmaksi ja etenkin lastensuojelun ja perhetyön laatu- ja asiakasparannusten kautta, niin että vieraannuttamiseen on puututtava raskaalla kädellä. Se on vakavaa henkistä väkivaltaa jota ei saa piilotella tai jättää valohoidon asteelle.

Sinä tiedät aiheesta, joten mitä jos kirjoittaisimme siitä yhdessä? Laitetaan tapahtumaan ja 1000 nuoren asiat vuodessa kuntoon tältä osin. Se vähentää roimasti sairaustelua aikuisiällä, parantaa nuoren työkykyä ja hyvinvointia sekä vähentäisi myös turhia ns. huoltoriitoja joka on ihan väärä oikeudellinen termi piilottamaan vieraannutus ym rahavaltapelit.

Suomi tarvitsee kansallisen kehityshankkeen lasten/nuorten asioiden kuntoon laittamiseksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini