Länsiväylä 7.2.15: Laadukas esiopetus ei ole päiväkodin seinistä kiinni

Sunnuntai 8.2.2015 - Mia Laiho/Jukka Niemelä


Perusopetuslakia muutettiin vuoden alusta niin että esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 lähtien. Kunnat määrittelevät itse minimiryhmäkoon, jolla yksityiset tai ostopalvelupäiväkodit saavat järjestää esiopetusta kunnallisten esiopetuspaikkojen lisäksi. Yksityisen hoidon tukijärjestelmä on tarjonnut perheelle mahdollisuuden valita yksityisen päiväkodin, perhepäivähoitajan tai työsuhteisen hoitajan välillä ja saada näin perheen tarpeisiin parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Yksityiset päiväkodit ovat usein pieniä toimintayksiköitä, ja ne ovat voineet tarjota erilaisia esim. vieraiden kielten tai kasvatuspainotuksia. Espoossa on Suomessa eniten yksityisiä päiväkoteja. Tutkimusten mukaan yksityisen hoidon tukea käyttävät äidit ovat pääsääntöisesti työssä, mikä voi ainakin osin selittyä työn ja hoidon yhteensovittamisen joustavuudesta näissä hoitomuodoissa.

Espoossa on linjattu että vain ne yksityiset päiväkodit, joissa on vähintään 8 esikouluikäistä lasta saavat järjestää kunnan vahvistamaa maksutonta esiopetusta. Tämä linjaus on ollut ongelmallinen monille päiväkotiyrittäjille, sillä lapset joutuvat siirtymään kunnalliseen päivähoitoon tai kouluun esiopetukseen viimeiseksi päiväkotivuodeksi ennen koulun alkua, jos minimiryhmäkoko ei täyty omassa päiväkodissa.  Moni yksityinen päiväkoti on kuitenkin tarjonnut esiopetuksen tavoitteet täyttävää toimintaa pienemmällä ryhmällä kuin mitä kunta vaatii. Kun esikouluopetus tuli tämän vuoden alusta velvoittavaksi, tulisi näiden pienempienkin yksiköiden sallia järjestää hyväksyttyä esiopetusta, jos opetuksen laatutavoitteet muuten täyttyvät. Espoon tulisikin löyhentää kriteereitä esikouluopetuksen ryhmäkoosta, ja keskittyä sen sijaan opetuksen laatuun. Jos ryhmäkoon kriteeri laitetaan liian korkeaksi, pienten päiväkotiyrittäjien toimintaedellytykset vaarantuvat.  Tämä ei ole kaupungin eikä perheiden edun mukaista.

Tuttu päiväkotiympäristö turvallisine tuttuine aikuisineen koulun aloitukseen saakka olisi useimmiten lapsen ja perheen kannalta paras vaihtoehto. Päiväkodin pieni koko tai tuottamistapa ei saisi olla esteenä järjestää esiopetusta.  Toimivan lapsiryhmän kriteeri ei voi olla jokin tietty minimimäärä lapsia, vaan päivähoitoyksikön muu toimintaympäristö ja edellytykset järjestää laadukasta esiopetusta. Yksityisissä ja ostopalvelupäiväkodeissa esikoulua käyvät lapset ovat pääsääntöisesti myös päivähoidossa kyseisessä yksikössä, jolloin turvataan lapsen oikeus myös päivähoitoon perusopetuslain vaatimusten mukaisesti.

Kunnan talouden näkökulmasta tarkasteltuna yhden kunnallisen päiväkotipaikan perustamiskustannukset ovat vajaa 40.000 euroa. Yksityisen päiväkotipaikan osalta kustannus on Espoolle muutama tuhat euroa. Yksityiset ja ostopalvelupäiväkodit vapauttavat kuntien resursseja pitämään parempaa huolta kunnan omista tiloista sekä vastaamaan joustavasti päivähoidon kysyntään. Julkisten rakennusten osalta Espoolla on jo pitkä lista sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja. Espoolla ei ole varaa lisätä painetta uusien päiväkotien lisärakentamiselle kunnan omilla epätarkoituksenmukaisilla normeilla, ja hankaloittaa lasten turvallista hoitopolkua päiväkodista kouluun.

Avainsanat: päivähoito, esiopetus, ryhmäkoko, normit


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini