Avoimuutta päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen kokouksessa merellisen ulkoilun selvitys

Maanantai 3.11.2014 - Mia Laiho


 

 Kaupunginhallitukselle oli toimitettu tämänpäiväiseen kokoukseen tiedoksi Espoon sisäisen tarkastuksen tekemä erillisselvitys, joka koski liikunta- ja nuorisopalvelujen merellisen ulkoilun yksikön toimintaa.  Tapaus on ollut esillä runsaasti myös julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Luottamushenkilöt saivat esittää edeltävästi kysymyksiä liittyen sataman epäselvyyksiin. Tänään kaupunginhallituksen kokouksessa niiden vastaukset toimitettiin meille tiedoksi. Kysymyksiä oli useita, ja niissä käsiteltiin mm. onko tarkastuksessa merellisen yksikön toiminnasta löydetty väärinkäytöksiä, oman edun tavoittelua, ja onko tarkastuksessa löydetty virkamiesten toiminnallaan aiheuttaneen kaupungille menetyksiä. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa Espoon internet sivuilla 3.11 Kaupunginhallituksen esityslistalta/pöytäkirjasta (löytyy Päätöksentekovalikon alta).  Kysymykset oli osoitettu tarkastusjohtaja Jari Tuomiselle, sivistystoimen johtaja Sampo Suihkolle sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merralle

Sisäisen tarkastuksen mukaan erillisselvityksessä ei löydetty näyttöä virkamiesten oman edun tavoittelusta, suoranaisista virkamiesten tai työntekijöiden väärinkäytöksistä tai siitä, että virkamies olisi tietoisesti toiminnallaan suosinut jotakin yritystä. Sisäisen tarkastuksen tekemän selvityksen mukaan Merellinen-ulkoilu-yksikössä on havaittu kuitenkin selkeitä puutteita liittyen erityisesti hankintoihin.   Tarkastuksessa nousi esille mm että suorahankintoja oli tehty ilman hintatiedustelua ja osa tavara- ja palveluhankinnoista, jotka olisi tullut kilpailuttaa, oli jäänyt kilpailuttamatta. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä on havaittu myös puutteita. Havaittujen puutteiden johdosta sisäinen tarkastus on laatinut jatkotoimenpidesuositukset  tilanteen korjaamiseksi. Esille on noussut siis merkittäviä puutteita. Selvityksen perusteella kaupungin on tarkistettava huolellisesti omia toimintojaan ja prosessejaan epäselvän hankintaprosessin ja ostojen suhteen. Kaupunginhallitus päättikin, että asian käsittelyä jatketaan 24.11.2014, kun selvitys Suomenojan sataman polttoaineenjakelusta on valmis ja kun rikosilmoitusten käsittelystä sekä poliisin selvityksistä on riittävästi tietoa. Kaupunginhallitus edellytti, että sisäisen tarkastuksen suositukset pannaan täytäntöön viivyttelemättä.

Muina asioina listalla oli vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Se jätettiin kuitenkin pöydälle tässä vaiheessa yksimielisesti. Vuoden 2015 tuloveroprosentti käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 17.11.14. Talousarviosuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 24.11.2014.

 Listalla oli myös Espoon keskuksen virastokeskuksen asemakaava. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä radan pohjoispuolen viihtyvyyttä, lisätä asuinrakentamista, ja uudistaa  toimisto- ja liikerakentamista. K aavamuutosehdotus on laadittu siten, että kaupungintalo voidaan purkaa tai säilyttää. Kaupungintalon kohtalo tulee sitten myöhemmin valtuuston käsiteltäväksi. Vaihtoehdot ovat talon purku ja uuden rakentaminen, talon korjaaminen (suojeltuna tai ilman suojelua) tai tontin muu käyttö.

Vihreiden tekemä muutosehdotus kaupungintalon suojelumerkinnästä kaatui onneksi äänestyksessä 10-4 (tyhjiä 1). Olen itse sen kannalla että kaupungintalo tulisi purkaa. Tyhjillään olevan kaupungintalon ylläpito vaatii rahaa, ja mitä hyötyä tyhjillään seisovasta talosta on kenelläkään, kun se on käyttökiellossa.  En kannata myöskään sen peruskorjausta, sillä peruskorjaus maksaisi vähintään yhtä paljon kuin uudisrakennus, todennäköisesti vielä enemmän eikä olisi takeita ettei uusia ongelmia nousisi myöhemmin esille vanhassa talossa. Sen päälle tulee vielä energiakulut, jotka ovat vanhassa talossa kohtuullisen korkeat. On arvioitu että energiakustannukset olisivat peruskorjatussa talossa noin  50% suuremmat uudisrakennukseen verrattuna. Rakennuksen suojeleminen lisäisi entisestään hintaa. Tarvitsemme rahat ehdottomasti muihin tarpeellisimpiin kohtiin, kuten kosteus-ja sisäilmaongelmaisten koulujen korjauksiin tai uusien asuntojen
rakentamiseen. Ja jos rakennus päätetään purkaa, niin tilallehan ei ole heti välttämätöntä rakentaa uutta, kun taloustilanne on tiukka.

 

 

Avainsanat: avoimuus, hankinnat, ostolaskut, yritys


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini