Opetus ja kasvatus

Riittävät resurssit varhaiskasvatuksesta lähtien

Varhaiskasvatuksessa täytyy ottaa huomioon lapsen ja perheen tarpeet, ja annettava tarvittaessa lisätukea. Yksityinen palvelutuotanto täydentää palveluvalikoimaa ja tuo lisäjoustoa rakenteisiin.

Opettajille ja oppilaille täytyy taata työrauha. Opettajien täytyy voida keskittyä opettajan työhön. Erityislasten liian pitkälle viety integraatio ei ole lapsen eikä muiden luokan oppilaiden etu. Erityislapset tarvitsevat riittävän tuen. Jos erityislapsia integroidaan normaaliluokkaan, täytyy lisätukea olla jatkuvasti paikalla. Luokkakoot eivät saa olla liian suuria. Varmistetaan jatkossakin laadukas yhdenvertainen perusopetuksemme ja kehitetään yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus kouluttautua varallisuudesta riippumatta.

Kiusaamiselle nollatoleranssi

Kiusaamisen suhteen on oltava nollatoleranssi. Kaikki kiusaamistapaukset on selvitettävä ja siihen on suhtauduttava vakavasti, oli sitten kyse lapsista tai aikuisista.

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Lapsille ja henkilökunnalle täytyy turvata terveellinen työympäristö. Jos sisäilmaongelmia nousee esille, niihin täytyy puuttua aktiivisesti ja viipymättä. Espoossa sisäilmaongelmaisia kouluja on liian paljon. Tämä aiheuttaa terveyshaittoja sekä huolta sekä lapsille, vanhemmille, että työntekijöille. Kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta rakennukset pysyvät kunnossa. Uusien päiväkoteja on kouluja on järkevää tehdä ns. tyyppikoulumallilla. Eli meillä on tietty malli, joka sisältää päiväkotitoiminnassa tai koulussa tarvittavat tilat ja erityispiirteet ja niiden mukaan rakennetaan. Ei tehdä arkkitehtoonisia, uljaita ja kalliita rakennuksia vaan rakennuksia, joissa on tarvittavat ja viihtyisät puitteet opiskella ja työskennellä.


Haluatko ottaa minuun yhteyttä? Se käy kätevästi yhteydenottolomakkeella.

Sivusto päivitetty 28.1.2015