Perheet

Turvallinen ja joustava kasvuympäristö

Päivähoidossa tarvitaan inhimillistä, lapsen kehitystason huomioivaa turvallista hoitoympäristöä. Pieni lapsi vaatii rauhallisen, turvallisen ja tutun kasvuympäristön. Isot ryhmät eivät ole kenenkään etu. Lapset ovat helposti tulehduskierteessä, jonka vuoksi vanhemmat ovat pois töistä. Isossa ryhmässä pieni lapsi voi kokea olonsa turvattomaksi, ja vaihtuva hoitohenkilöstö voi vaikuttaa kiintymyssuhteiden syntyyn. Perheillä täytyy olla mahdollisuus valita heille soveltuvin päivähoitoratkaisu. Se voi olla perhepäivähoito tai päiväkoti, erilaisilla hoitoajoilla perheiden eri elämäntilanteiden tarpeen mukaan. Tarvitaan erilaisia päivähoitomuotoja. Niiden tasapuolinen saatavuus on tärkeää.

Varhainen puuttuminen ongelmiin

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteiskuntamme peili. Tarvitaan varhaista puuttumista perheiden ja lasten ongelmiin. Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä. Jokaisessa lapsessa ja nuoressa on mahdollisuus.

Kaikilla on oikeus henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kiusaamista ei pidä sallia lasten eikä aikuisten kohdalla. Kiusaamiseen ja väkivaltaan on puututtava välittömästi. Jokaisella on oikeus elää turvallisissa olosuhteissa.

Ei anneta kenenkään pudota matkasta, annetaan tukea tarvittaessa, pidetään jokaisesta lapsesta ja nuoresta huolta. Koulutuksen turvaaminen on yksi tärkeimmistä asioista, joilla voidaan pitää nuori kiinni yhteiskunnassa. Se takaa myös varmimmin työpaikan.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin riittävät voimavarat

Perhetyö tarvitsee riittävät voimavarat ennaltaehkäisevään ja perheitä tukevaan toimintaan. Näin voidaan vähentää lastensuojelun tarvetta ja inhimillisesti raskaita lasten huostaanottoja. Lapsen pahan olon taustalla on usein vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma. Lasten auttamiseksi tarvitaan perheen kokonaistilanteen selvittämistä, ja räätälöityä apua. Lasten huostaanottojen vähentäminen ei saa kuitenkaan olla itsetarkoitus, vaan tarvittaessa huostaanottoon on mentävä eikä pitkittää tilannetta liikaa lapsen henkisen tasapainon kustannuksella. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin täytyy saada riittävät voimavarat. On ensiarvoisen tärkeää että psyykkisesti oireileva lapsi saa avun mahdollisimman nopeasti. Lasten ja nuorten hoidossa korostuvat koko perheen huomioonottaminen tilanteen parantamiseksi. Lapsen psyykkinen oireilu on erittäin harvoin yksittäinen tekijä ilman ympäristön vaikutusta.

Terveelliset elämäntavat keskiöön

Kannustetaan kaikkia ikäryhmiä liikuntaan ja huomioidaan liikunta päätöksenteossamme. Liikunta lisää hyvinvointiamme ja vähentää sairastuvuutta. Lisätään harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Harrastusmahdollisuuksia tulisi olla matalalla kynnyksellä, ja ilman suuria jäsenmaksuja. Tehdään yhteistyötä järjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa kevyempien kerhotyyppisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamisesta.

Nuorten päihteiden käytön ehkäisyä ja vähentämistä pitää tukea. Tarvittaessa päihdehoitoon täytyy päästä helposti ja ilman suuria viiveitä.


Haluatko ottaa minuun yhteyttä? Se käy kätevästi yhteydenottolomakkeella.

Sivusto päivitetty 28.1.2015