mia2014a.jpgSoTe-uudistus tarkoittaa merkittävää muutosta Suomessa ja Espoossa

Onnistunut läpivienti on tärkeä perusta tulevaisuudelle

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SoTe) on tämän vuosisadan merkittävin uudistus Suomessa. Kuntien menoista yli puolet koostuu sosiaali-ja terveydenhuollon kustannuksista. Ei siis ole yhdentekevää miten SOTE-uudistus toteutetaan. SOTE-uudistuksessa on kyse suurista rahoista ja ennenkaikkea ihmisten palveluista. SOTE:n onnistunut läpivienti on tärkeä perusta myös talouden tasapainolle, työllisyydelle ja perheiden hyvinvoinnille. SOTE-uudistuksessa on tärkeää huolehtia siitä, että Espoon asukkaiden palvelut eivät huonone. Valtionosuusmuutosten takia tilanne on hankala erityisesti Uudellemaalle, ja Espoolle. Uusimaa on joutumassa Suomen SOTE-uudistuksen maksumieheksi. Espoon osalta tämä tarkoittaa sitä, että joudumme maksamaan maakunnalle enemmän rahaa kuin mitä tällä hetkellä palvelujen tuottamiseen kuluu. Nyt ollaan todella tärkeässä muutosvaiheessa SOTE-uudistuksessa. Tiedän SOTE-muutoksen sudenkuopat, osaan sosiaali-ja terveydenhuollon sisältöä ja minulla on kokemusta luottamustehtävistä Kaupunginhallituksessa, valtuustossa, sosiaali-ja terveyslautakunnassa ym, joiden pohjalta pystyn ja osaan vaikuttamiskanavat.Haluan tuoda oman monipuolisen osaamiseni uudistuksen avuksi ja vaikuttaa siihen että uudistuksessa huomioidaan todelliset faktatiedot, SoTen eri osa-alueet ja asiakas.

Työskentelen aitiopaikalla

Lääkärinä olen tehnyt töitä perusterveydenhuollosta aina vaativaan erikoissairaanhoitoon. Tunnen sekä julkisen että yksityisen sektorin haasteet. Viimeiset yli 10 vuotta olen työskennellyt päivystyksessä. Päivystyksessä hoidetaan kiireellisesti hoitoa tarvitsevia ja annetaan apua kiireellisissä sosiaali- ja kriisitilanteissa. Työ on haasteellista, mutta samalla vaihtelevaa ja antoisaa eri ammattiryhmien välistä tiimityötä asiakkaan auttamiseksi. Päivystys on aitiopaikka nähdä miten yhteiskunta toimii ympärillämme; mitkä asiat ajavat perheitä kriiseihin, miten lapset ja nuoret voivat, miten vanhustenhoito toimii, miten omaiset voivat ja mitä ongelmia on palvelujärjestelmässämme.

Tarvitaan uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita

Väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa tarvitaan uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja, jotta koulutettu henkilöstö ja kuntien rahat riittävät. SoTe-uudistuksen toteuttamistavalla on merkittävä vaikutus siihen, miten palvelut jatkossa toimivat ja riittävätkö verorahat palveluihin.

Rahat oikeisiin asioihin, ei byrokratiaan

On tärkeää käyttää vähät rahat välittömän asiakastyön lisäämiseen, ei byrokratiaan. Resursseja täytyy suunnata itse asiakastyöhön, ei uusiin hallinnollisiin portaisiin. Kaikki ylimääräiset välikädet vähentävät asiakkaan palveluihin käytettävissä olevaa rahaa.
Perusterveydenhuolto ja ihmisiä ja perheitä tukevat lähityö tarvitsee riittävät voimavarat, jotta ihmisten peruspalvelut saadaan turvattua ja hoidettua.

SoTe-rakenteen uudistus koskettaa jokaista

SOTE-uudistuksen sekavan hallintokuvion keskellä sivuhuomioon on jäänyt se tosiasia, kuinka uudistus vaikuttaa tavallisen kuntalaisen arjen palveluihin. Parantaako uudistus lääkärille pääsyä? Kuinka käy lähipalveluiden? Miten järjestetään esimerkiksi lastensuojelu, kotipalvelut ja saattohoito? Miten asukkaiden alueellinen tasavertaisuus huomioidaan? Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen uudistus koskettaa meitä jokaista. Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipuolella ovat suurimmat palvelutarpeet, ja jos niitä ei hoideta hyvin niin tulos näkyy raskaampien palvelujen kuten erikoissairaanhoidon ja lasten huostaanottojen kustannusten kasvuna. SOTE-uudistukseen onkin mentävä perusterveydenhuolto edellä.

Rohkeutta, kustannustehokkuutta,valinnanvapautta, ja lähipalveluja

SoTe-alueella täytyy olla rohkeutta ottaa käyttöön uusia asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Täytyy keskittyä tuottamaan niitä palveluita, jotka auttavat ihmisiä selviytymään arjessa paremmin ja tuottavat terveyshyötyä. Jotta aito valinnanvapaus voisi käytännössä toteutua, asukkaalla täytyy myös olla vaihtoehtoja mistä valita. Valinnan mahdollisuus synnyttää samalla tervettä kilpailua palvelujen välille, joka parhaimmillaan näkyy asukkaalle palvelujen saatavuuden ja laadun paranemisena.
SoTe-uudistuksen täytyy myös parantaa asukkaiden yhdenvertaisuutta. Lähtökohtana täytyy olla asiakaslähtöisyys. Palveluita on suunniteltava asiakkaiden tarpeista lähtöisin. On turhaa suunnitella palveluja, jotka ovat organisaation sanelemia ja määrittelemiä. Niiden avulla ei saada niitä palveluja, joita ihmiset tarvitsevat pärjätäkseen arjessa. Usein tarvittavaia lähipalveluja tulee olla riittävästi. Asiakaslähtöisyyteen liittyy myös mahdollisuus valita eri palvelujen ja palvelun tarjoajien välillä. Kun on määritelty tietyt rajat mitä esimerkiksi palvelu voi maksaa, asiakas voi itse valita palvelun sieltä mistä sen saa nopeimmin, kätevimmin, ja laadukkaimmin.

Haluatko ottaa minuun yhteyttä? Se käy kätevästi yhteydenottolomakkeella.

Sivusto päivitetty 28.1.2015