Suomen ja suomalaisten turvallisuus

Suomen puolustuksen täytyy olla uskottavaa

Suomen puolustuksen täytyy olla uskottavaa. Puolustusvoimat tarvitsevat lisärahoitusta. Suomella tulee olla mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä. Nato-jäsenyys vähentäisi riskiä loukata Suomen alueellista koskemattomuutta. Pohjoismaista yhteistyötä on myös tiivistettävä yhteisen turvallisuuden lisäämiseksi.

Elinympäristön täytyy olla turvallinen

Elinympäristön täytyy olla turvallinen ihmisille liikkua, asua ja elää. Jokaisella on oikeus elää kodissaan ilman väkivaltaa. Lasten turvalliseen liikkumiseen ja taajamien ajonopeuksiin täytyy kiinnittää huomiota. Ulkona liikkumisen pitää olla turvallista, ja poliisin valmius vastata kansalaisten turvallisuuteen täytyy turvata.

Stop väkivallalle

Läheisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt. Kodin seinien sisäpuolella tapahtuva väkivalta voi jäädä piiloon. Erityisesti puolustuskyvyttömät lapset ja alistetut vanhukset ovat hauraassa asemassa. Perheväkivaltaan, sekä fyysiseen että henkiseen pitää puuttua aktiivisesti.  Sosiaali-ja terveydenhuollon sekä poliisin moniammatillinen yhteistyö ovat siinä avainasemassa. Salassapitosäädökset eivät saisi estää poliisin ja sosiaali-ja terveydenhuollon tiedonsaantia tilanteissa, joissa väkivallan uhka on ilmeinen. On tärkeää luoda turvaverkkoja ja olla mahdollisuus myös turva-asumiseen tilanteen hankaloituessa. Tarvitsemme yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa turvaverkon ja tuen laajentamiseksi.

Tuomioistuimien käsittelyajat ja tuomiot kuntoon

Tuomioistuimien käsittelyaikoja täytyy saada lyhennettyä ja ihmisten oikeusturvasta varmistuttua. Erityisesti nuorten kohdalla prosessia tulee saada sujuvoitettua. Nuorten kohdalla pitäisi myös käyttää enemmän sovittelua. Varsinkin jos on kyse ensikertalaisesta ja rikos on sen tyyppinen, että sovittelulla rikoksen hyvittäminen, korvaus tai yhdyskuntapalvelu voitaisiin suorittaa. Sovittelun vaatimuksiin pitää liittää myös asianomaisen ohjaaminen palvelujärjestelmän tai hoidon piiriin, jos tarve nousee sovittelussa esille. Väkivaltarikosten, henkeen ja terveyteen sekä seksuaaliseen koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten rangaistuksia täytyy tiukentaa. Lasten hyväksikäyttötapauksissa rangaistuksia pitää ehdottomasti tiukentaa ja poistaa näiden rikosten kohdalla vanhenemissääntö.

Lasten huoltajuusriidoissa prosessia täytyy lyhentää. Pitkät käsittelyajat ovat kaikille, ja ennen kaikkea lapsille vahingollisia. Erotilanteissa on lainsäädännöllisesti huomioitava, että lasta kuullaan ja lapsen oikeus molempaan vanhempaan toteutuu huomioiden sen edellytykset.


Haluatko ottaa minuun yhteyttä? Se käy kätevästi yhteydenottolomakkeella.

Sivusto päivitetty 28.1.2015