Hej,

Jag är en 49-årig riksdagsledamot från Nylands valkrets och jag sitter även i Esbo stadsfullmäktige. Till min utbildning är jag medicine doktor, specialicerad på inre medicin. Jag och min man är föräldrar till tre barn, varav två fortfarande går i grundskolan och den älsta går i gymnasium. Vi har även två hundar, Ines och Aada. Jag började i riksdagen i början av mars 2018. Jag är medlem i grundlagsutskottet samt i trafik- och kommunikationsutskottet. Jag är även ersättare i social- och hälsovårdsutskottet, där jag kan använda min kompetens från yrkeslivet.

Som läkare har jag arbetat inom allt från grundhälsovård till krävande specialsjukvård. Jag känner utmaningarna både inom den offentliga vården samt även inom den privata vårdsektorn.

Jag har jobbat över 10 år inom akutsjukvården. Innan jag började i riksdagen var jag chefsläkare på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus samt ansvarade för social- och krisjouren. Arbetet vid jouren har lärt mig mycket om vårt samhälle; Vilka faktorer som driver in familjer i kriser, hur barn och ungdomar mår, hur äldreomsorgen fungerar, hur anhöriga mår och vilken typ av stöd de behöver, vilka brister som finns i vårt servicesystem.

Varför började jag med politik? Jag blev intresserad av politiken när mina barn började använda samhällets offentliga tjänster regelbundet. Jag ville vara med och påverka och förbättra brister i systemet. Mina viktigaste värderingar är rättvisa och att vi ska respektera och bry oss om varandra.

På fritiden är jag främst tillsammans med min familj, och vi tillbringar mycket tid
utomhus.

Kompetens och medmänsklighet i riksdagen

Mia

 • 49-årig trebarnsmamma
 • riksdagsledamot
 • Specialläkare för inre medicin
 • Ledamot i Esbos stadsfullmäktige
 • Ledamot i Nylands landskapsfullmäktige
 • Ordförande i Barnförbundet
 • Medlem i styrelsen för Nylands samkommuns missbrukarvård


Fungerande social- och hälsovårdstjänster

 • Smidigt till vård och läkare, primärvård i skick
 • Lägre självrisk för läkemedel
 • Vårdkedjan i skick
 • Handikappade och andra specialbehovgrupper ska man ta hänsyn till

Barn och ungdomars välbefinnande

 • Ta tag i familjeproblem i ett tidigt skede, resurser för barnskydd ska tryggas
 • Att kombinera arbetet och familjelivet borde underlättas
 • Inga köer för psykisk vård
 • Ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper/myndigheter för att förhindra utslagning

Kvalitativ och jämlik undervisning

 • Mer tid för lärare att undervisa och tillräckligt stöd för elever med specialbehov
 • Mänskliga gruppstorlekar både i daghem och i skolor
 • Trygga fortsatt utbildning för alla ungdomar

Värdig och trygg ålderdom

 • Tillräckligt med vårdare och läkare för hemvård och övrig äldreomsorg
 • När man inte längre klarar sig hemma ska vårdplats ordnas
 • Närståendevårdarnas jämlika behandling och stöd för att orka
 • Pallitativ vård av hög kvalitet måste skrivas in i lagen

En trygg vardag

 • Tillräckligt med poliser
 • Strängare asylansökningsprocess, barn och familjer ska prioriteras

Arbete och ekonomi

 • Det bör alltid löna sig att arbeta
 • Pensionärernas köpkraft måste förbättras


Vi håller kontakt!

mia.laiho(at)riksdagen.fi

tel 0504336461