Hej,

Jag är en 51-årig riksdagsledamot från Nylands valkrets och jag sitter även i Esbo stadsfullmäktige. Till min utbildning är jag medicine doktor, specialiserad på inre medicin. Jag är mamma till tre barn, varav två fortfarande går i grundskolan och den älsta går i Universitet. Vi har även två hundar, Ines och Aada. Jag började i riksdagen i början av mars 2018. Jag är vice ordförande i social- och hälsovårdsutskottet. Jag är även ersättare i grundlagsutskottet samt kulturutskottet.

Som läkare har jag arbetat inom allt från grundhälsovård till krävande specialsjukvård. Jag känner utmaningarna både inom den offentliga vården samt även inom den privata vårdsektorn.

Jag har jobbat över 10 år inom akutsjukvården. Innan jag började i riksdagen var jag chefsläkare på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus samt ansvarade för social- och krisjouren. Arbetet vid jouren har lärt mig mycket om vårt samhälle; Vilka faktorer som driver in familjer i kriser, hur barn och ungdomar mår, hur äldreomsorgen fungerar, hur anhöriga mår och vilken typ av stöd de behöver, vilka brister som finns i vårt servicesystem.

Varför började jag med politik?

Jag blev intresserad av politiken när mina barn började använda samhällets offentliga tjänster regelbundet. Jag ville vara med och påverka och förbättra brister i systemet. Mina viktigaste värderingar är rättvisa och att vi ska respektera och bry oss om varandra.

På fritiden är jag främst tillsammans med min familj, och vi tillbringar mycket tid utomhus.

Kompetens och medmänsklighet i riksdagen

 • 51-årig trebarnsmamma
 • riksdagsledamot
 • Specialläkare för inre medicin
 • Ledamot i Esbos stadsfullmäktige
 • Ledamot i Nylands landskapsfullmäktige
 • Ordförande i Barnförbundet
 • Medlem i styrelsen för
 • Nylands samkommuns missbrukarvård

Fungerande social- och hälsovårdstjänster

 • Man måste kunna få vård och läkarservice smidigt och enkelt.
 • Servicesedel kan användas vid behov.
 • Direktmottagning för fysioterapeuter på alla social- och hälsovårdscentraler.
 • Man ska ta hänsyn till handikappade och andra grupper med specialbehov.

Landskapsreformen skulle fördärva

 • Esbos ekonomi och alla kommunens tjänster
 • För att klara oss ut ur coronakrisen är vi tvugna att satsa på service för människorna, inte på förvaltning!
 • Landskapsreformen skulle minska finansiering för social- och hälsovårdstjänster samt nedskärningar för utbildning och skola.
 • Kuratorer och skolpsykologer ska inte tas bort från skolorna, för de behövs nära elever och lärare.Man får inte skrota närservicen.


En bra start i livet för barn och ungdomar


 • Barn och ungdomar ska ha en låg tröskel till tjänster för mental hälsa. Detta ska tryggas genom terapigaranti.
 • Alla barn borde ha möjlighet till fritidsverksamhet genom att samarbeta med idrottsklubbar och andra föreningar.
 • Stöd till familjer i ett tidigt skede.
 • Tid för lärarna att undervisa och att bemöta eleverna som individer.
 • Säkra en kvalitativ
 • småbarnspedagogik, uppfostran och utbildning.
 • Låt ingen falla av kälken.
 • Gruppstorlekarna borde vara mänskliga i daghem och skolor.
 • Elever med specialbehov behöver tillräckligt stöd.
 • Alla har rätt till sunda utrymmen.
 • Ett ovillkorligt stopp för skolmobbningen och våldsbeteende.
 • Ökat samarbete mellan olika myndigheter för barnens bästa.


Alla äldre har rätt till mänsklig och bra omsorg

 • Både i hemvård och på äldreboenden måste det vara tillräckligt med vårdpersonal och läkare.
 • Man måste minska personalomsättningen inom hemvården.
 • Det är viktigt att vårdpersonalen känner gamlingen och dennes behov.
 • När man inte längre klarar sig hemma, så måste en äldreboendeplats ordnas på ett enkelt och smidigt sätt.
 • Närståendevårdarna behöver mer stöd.


Trygghet

 • En trygg miljö att bo och röra sig i.


Smidig vardag

 • Vi måste få arbets- och amiljelivet samt hobbier att gå ihop på ett smidigt sätt.
 • Därför behövs en välfungerande kollektivtrafik i Esbo, och även bilar behövs, beroende på familjernas varierande behov.
 • Jag vill inte ha biltullar, för det vore bara som extraskatt för Nylandsbor.
 • Det behövs också tillräckligt med parkeringsplatser.

Miljö

 • Vi ska sköta om vår natur och trygga våra friluftslivs- och motionsmöjligheter.
 • Vi ska ta hand om vårt hav och våra sjöar.
 • Vi ska gynna närproducerad mat och ekologisk mat i dagvård och skolor.

Tillsammans mer!


Vi håller kontakt!

mia.laiho(at)riksdagen.fi

tel 0504336461